Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 39 din 28.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 38 din 28.02.2019 privind aprobarea asocierii Consiliului local al orașului Șimleu Silvaniei cu CS „SPORTUL 2007” Șimleu Silvaniei în vederea susținerii si promovarii sportului de performanta la fotbal
HOTĂRÂREA NR. 37 din 28.02.2019 pentru modificarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței energetice a clădirii colegiului a clădirii nr. 2 a Colegiului Național Simion Bărnuțiu, din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”
HOTĂRÂREA NR. 36 din 28.02.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 98/28.09.2017, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 35 din 28.02.2019 privind aprobarea documentaţiei de urbanism PUZ ”Introducere în intravilan în vederea construirii unei hale pentru depozitare materiale reciclabile”
HOTĂRÂREA NR. 34 din 28.02.2019 pentru aprobarea Caietului de sarcini privind achizitia unui împrumut de pe piata de capital în valoare de 9.000.000 LEI pentru finanțarea investiției publice de interes local: „Amenajare Piața agroalimentară din orașul Șimleu Silvaniei”
HOTĂRÂREA NR. 33 din 28.02.2019 privind modificarea contribuției de membru susținător al Orașului Șimleu Silvaniei la Societatea Națională de Cruce Roșie, Filiala Sălaj
HOTĂRÂREA NR. 32 din 28.02.2019 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții: ”Modernizare străzi de interes local în orașul Șimleu Silvaniei și satul aparținător Cehei, județul Sălaj”, finanțat prin PNDL
HOTĂRÂREA NR.31 din 28.02.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de prestări servicii silvice nr. 10747/25.02.2014, precum și a tarifului pentru punerea în valoare a masei lemnoase, întocmirea actelor de punere în valoare și a avizelor de însoțire primare
HOTĂRÂREA NR. 30 din 28.02.2019 privind mandatarea reprezentantului Oraşului Șimleu Silvaniei în A.G.A. ADI ECODES în vederea aprobării modificărilor în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG 74/2018
1 2 3 36 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016