Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 120 din 20.12.2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
Anexa la HCL nr.120 din 20.12.2016_1
HOTĂRÂREA NR. 121 din 20.12.2016 privind constituirea comisiei de examen și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în grad profesional a personalului contractual din cadrul Bibliotecii Orășenești „Alexandru Sterca-Șuluțiu” din subordinea Centrului Cultural
HOTĂRÂREA NR.122 din 20.12.2016 privind aprobarea cuantumului chiriei pe anul 2017 datorată de SC SALUBRIS SA SLATINA, operatorul serviciului public de salubrizare din oraşul Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 119 din 20.12.2016 privind validarea Dispoziţiei nr. 918/2016 privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
Anexa la HCL nr.118 din 20.12.2016
HOTĂRÂREA NR. 117 din 20.12.2016 privind stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2017
Anexele nr. 1-3 la HCL nr.117 din 20.12.2017
HOTĂRÂREA NR. 118 din 20.12.2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Orașului Șimleu Silvaniei alocate pentru activități nonprofit de interes local
HOTĂRÂREA NR. 123 din 20.12.2016 pentru avizarea proiectului privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Şimleu Silvaniei pentru anul şcolar 2017 - 2018
1 2 3 35 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2013