Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 78 din 27.06.2019 privind încheierea unui contract de cofinantare cu SC Amarad Distributie SRL pentru extinderea conductei de distributie gaze naturale pe strada Partizanilor si 22 Decembrie 1989 din orasul Simleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 77 din 27.06.2019 privind acordarea dreptului de uz şi servitute asupra unui teren cuprins în domeniul public al orașului în favoarea SC Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice “Electrica Distribuţie Transilvania Nord” SA, SDEE Zalău, în vederea executării lucrărilor de ”Extindere LEA 0,4 kV strada Alimpiu Barbulovici Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”
HOTĂRÂREA NR. 76 din 18.06.2019 privind aprobarea închirierii unui spațiu situat în str. Simion Bărnuțiu nr. 8 în favoarea operatorului serviciului public de salubrizare - componenta colectare și transport deșeuri municipale CT 2 – zonele 2, 3 și 4, în vederea desfășurării activității acestuia
HOTĂRÂREA NR. 75 din 18.06.2019 privind aprobarea proiectului: „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Orășenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș”” inclusiv a cererii de finanţare și a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B, nr. Apelului de proiecte POR 2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI
HOTĂRÂREA NR. 74 din 18.06.2019 pentru modificarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Orășenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș””
HOTARAREA NR. 73 din 11.06.2019 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, extinderea, modernizarea, echipare structura educationaIa-Grédinita de copii cu program prelungit nr. 3, Simleu Silvaniei", inclusiv a cererii de finantare si a cheltuielilor aferente, in vederea finantarii acesteia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.1nvatamant prescolar
HOTARAREA NR. 72 din 11.06.2019 pentru modificarea documentatiei tehnico-economice DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Reabilitarea, extinderea, modernizarea, echipare structura educationala—Gradinita de copii cu program prelungit nr. 3, Simleu Silvaniei"
HOTARAREA NR. 71 din 11.06.2019 privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, extinderea, modernizarea, echipare structura educationala-Gradinita de copii cu program prelungit nr.2, Simleu Silvaniei", inclusiv a cererii de finantare si a cheltuielilor aferente, in vederea finantarii acesteia in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Obiectiv specific 10.1/invatamant prescolar
HOTARAREA NR. 70 din 11.06.2019 pentru modificarea documentatiei tehnico-economice DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: "Reabilitarea, extinderea, modernizarea, echipare structura educationla-Gradinita de copii cu program prelungit nr. 2, Simleu Silvaniei"
Anexa la H.C.L. nr. 69 din 11.06.2019 privind regulamentul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Orașului Șimleu Silvaniei alocate pentru activități nonprofit de interes local
1 2 3 40 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016