Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 83 din 03.07.2018 privind aprobarea taxelor de utilizare temporară a locurilor publice pe perioada desfășurării Festivalului internațional ”La fântâna dorului” care va avea loc în perioada 13 – 15 iulie 2018
Anexă la HOTĂRÂREA NR. 82 din 03.07.2018
HOTĂRÂREA NR. 82 din 03.07.2018 privind rectificarea bugetului local și al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2018
HOTĂRÂREA NR. 81 din 03.07.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuţia utilităților aferente obiectivului de investiții: ”Construcția de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, Str. Nicolae Bălcescu, regim de înălțime P+3E și 16 u.l.”
HOTĂRÂREA NR. 80 din 03.07.2018 privind aprobarea Listei de priorităţi cuprinzând solicitanţii care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii şi ordinea de prioritate în repartizarea locuinţelor construite în oraşul Şimleu Silvaniei de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe
HOTĂRÂREA NR. 79 din 03.07.2018 privind modificarea Contractului de concesiune nr. 7949/01.08.2005
HOTĂRÂREA NR. 78 din 03.07.2018 pentru aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanță în anul 2018 pentru salariații din cadrul Primăriei oraşului Șimleu Silvaniei şi al instituțiilor și serviciilor publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al oraşului Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 77 din 03.07.2018 privind modificarea statului de funcţii al Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 76 din 03.07.2018 privind încetarea activității Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 75 din 03.07.2018 privind încetarea contractului individual de muncă al d-nei POP DORINA-ELENA, având funcția contractuală de execuție de bibliotecar în cadrul Bibliotecii Orăşeneşti “Alexandru Șterca-Şuluţiu” din subordinea Centrului Cultural Şimleu Silvaniei, prin acordul părților
1 2 3 24 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016