Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
Anexa la H.C.L. nr. 29 din 09.02.2018
HOTĂRÂREA NR. 29 din 09.02.2018 pentru modificarea Regulamentului privind regimul finanțărilor nerambursabile din fondurile bugetului local al Orașului Șimleu Silvaniei alocate pentru activități nonprofit de interes local
HOTĂRÂREA NR. 28 din 09.02.2018 privind aprobarea statului de funcţii și organigramei Spitalului Orășenesc „Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei
HOTARÂREA NR. 27 din 09.02.2018 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de inchiriere nr 5969/1698/03.06.2004
HOTĂRÂREA NR. 26 din 09.02.2018 privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local care vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social
HOTĂRÂREA NR. 25 din 09.02.2018 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din oraşul Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 24 din 09.02.2018 privind reactualizarea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice
HOTĂRÂREA NR. 23 din 09.02.2018 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Convenția de parteneriat cu Fundația Creștină Diakonia
HOTĂRÂREA NR. 22 din 09.02.2018 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 73/31.07.2017
HOTĂRÂREA NR. 21 din 09.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Șimleu Silvaniei, al instituțiilor și serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei
1 2 3 19 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016