Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 106 din 24.10.2017 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
HOTĂRÂREA NR. 108 din 24.10.2017 privind aprobarea externalizării serviciilor de asistență și reprezentare juridică în vederea soluționării diferendului ivit între Orașul Șimleul Silvaniei și Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (în continuare ”AMPOR”), cu referire la Cererea de Finanțare CAE nr. 5780POR/26.01.2017
HOTĂRÂREA NR. 107 din 24.10.2017 privind mandatarea d-lui SZABÓ ERNŐ-CSABA ca reprezentant al Orașului Șimleu Silvaniei în A.G.A. ”ADI ECODES” în vederea aprobării Strategiei de Contractare și a Documentației de Atribuire
HOTĂRÂREA NR. 109 din 24.10.2017 privind propunerea de atribuire în proprietate, prin Ordinul Prefectului Judeţului Sălaj, a unui teren aferent locuinţei, în baza prevederilor art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată, în favoarea numiților Cordiș Elena și Cordiș Dorel
HOTĂRÂREA NR. 110 din 24.10.2017 privind modificarea statului de funcţii şi organigramei aparatului de specialitate al primarului orașului Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 92 din 28.09.2017 privind încheierea unui contract de cofinantare cu SC Amarad Distributie SRL pentru extinderea conductei de distributie gaze naturale pe strazile Victor Gaga si Alexandru Sterca Sulutiu din orasul Simleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 93 din 28.09.2017 privind aprobarea documentației tehnice și a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ”Reabilitare pod pe strada 22 Decembrie 1989, Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”, în vederea executării lucrărilor prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
HOTĂRÂREA NR. 94 din 28.09.2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru realizarea obiectivului de investiţii: ”Reabilitare pod pe strada 22 Decembrie 1989, Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”
HOTĂRÂREA NR. 91 din 28.09.2017 privind încheierea unui contract de cofinantare cu SC Amarad Distributie SRL pentru extinderea conductei de distributie gaze naturale pe strada Partizanilor bl. B5 - B8 din orasul Simleu Silvaniei
ANEXA la HCL nr. 101 din 28.09.2017
1 2 3 47 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2013