Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 2 din 07.01.2019 privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a deficitului secțiunii de funcționare și/sau dezvoltare a bugetului local al orașului Șimleu Silvaniei și a instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și aprobarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
HOTĂRÂREA NR. 1 din 07.01.2019 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a oraşului Şimleu Silvaniei nr. 4350/03.04.2006, încheiat cu SC Salubris SA Slatina, până la atribuirea unui contract de achiziție publică de prestării servicii de salubrizare stradală și deszăpezire în condițiile Legii nr. 98/2016
Anexe la HCL nr. 141 din 19.12.2018
HOTĂRÂREA NR. 141 din 19.12.2018 privind stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2019
HOTĂRÂREA NR. 140 din 19.12.2018 privind validarea Dispozițiilor Primarului nr. 658/2018 și 675/2018
Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.139/2018
HOTĂRÂREA NR. 139 din 19.12.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea, dezvoltarea şi întreţinerea spaţiilor verzi din Orașul Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR.138 din 19.12.2018 pentru aprobarea propunerii privind modificarea structurii organizatorice a Spitalului Orăşenesc ”Prof. Dr. Ioan Pușcaș” Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 137 din 19.12.2018 privind aprobarea cotizaţiei lunare care îi revine Oraşului Şimleu Silvaniei în calitate de membru asociat al Asociaţiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa
ANEXA NR.3 LA HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL NR.136 /2018
1 2 3 31 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016