Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR.55 din 29.06.2017 privind aprobarea atribuirii denumirii de strada ”PRIMĂVERII” unei străzi noi din oraşul Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 54 din 29.06.2017 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de concesiune nr. 11119/896/01.10.2014 încheiat cu Seleși Dan-Adrian și Seleși Florina-Carmen
HOTĂRÂREA NR. 53 din 29.06.2017 privind declararea apartenenței la domeniul public al orașului Șimleu Silvaniei a unui imobilteren intravilan situat în str. Partizanilor
HOTĂRÂREA NR. 57 din 29.06.2017 privind acordarea dreptului de uz şi servitute asupra unui teren cuprins în domeniul public al orașului în favoarea SC Filiala de Distribuție a Energiei Electrice “Electrica Distribuție Transilvania Nord” SA, SDEE Zalău, în vederea executării lucrărilor de ”Modernizare LEA 0,4kV și branșamente în localitatea Șimleu Silvaniei, obiect 1; PT Ab Horea, obiect 2: PTZ Măgura, județul Sălaj”
HOTĂRÂREA NR. 56 din 29.06.2017 privind actualizarea Nomenclatorului stradal al oraşului Şimleu Silvaniei și al localităților componente, precum şi modificarea încadrării străzilor din intravilanul oraşului Şimleu Silvaniei pe zone în vederea stabilirii impozitului pe clădiri şi a impozitului pe teren conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
HOTĂRÂREA NR. 61 din 29.06.2017 privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat cu SC CARAVANA LUI AXINTE SRL, în vederea organizării în comun a Zilelor Orașului Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 58 din 29.06.2017 privind aprobarea modificării tarifelor la serviciul public de colectare, transport şi depozitarea gunoiului menajer prestat de SC Salubris SA Slatina
HOTĂRÂREA NR. 60 din 29.06.2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local ca observatori în comisia de concurs pentru ocuparea funcțiilor de director din unitățile de învățământ preuniversitar din oraşul Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 59 din 29.06.2017 privind aprobarea modificării unor tarife prevăzute la art. 6 lit. e din Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de salubrizare a oraşului Şimleu Silvaniei încheiat cu SC Salubris SA Slatina
HOTĂRÂREA NR.47 din 30.05.2017 privind aprobarea Regulamentului privind desfiintarea constructiilor amplasate pe domeniul public / privat al orasului Simleu Silvaniei, in cazul restructurarii urbane, constructii ce vor fi afectate de lucrari de utilitate publica
1 2 3 42 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2013