Comunicat – Lansarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirii colegiului a clădirii nr. 2 a Colegiului Național Simion Barnuțiu, Șimleu Silvaniei”

noiembrie 12, 2018 | Administrator

Titlul proiectului: Creșterea eficienței energetice a clădirii colegiului a clădirii nr. 2 a Colegiului Național Simion Barnuțiu, Șimleu Silvaniei

Denumirea beneficiarului și a partenerilor: Orașul Șimleu Silvaniei, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (în calitate de Autoritate de Management) prin Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Organism Intermediar.

Scopul proiectului: scăderea cantității de gaze cu efect de seră (CO2) emise anual de clădirea vizată, reducerea consumului anual de energie primară al clădirii, precum și cresterea ponderii energiei produse din resurse regenerabile în totalul energiei utilizate de cladirea nr. 2 a Colegiului Național Simion Bărnuțiu.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a clădirii nr. 2 a Colegiului Național Simon Bărnutiu din Șimleu Silvaniei.

Data de începere: 16 octombrie 2018.

Perioada de implementare: 16 octombrie 2018 – 31 ianuarie 2020.

Valoarea totală a proiectului este de 2.592.276,60 lei, din care asistența financiară nerambursabilă reprezintă 2.301.355,62 lei (1.956.152,27 lei provenind din FEDR și 299.176,26 lei din bugetul național).

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, Programul Operaţional Regional 2014-2020 și facebook.com/inforegio.ro.

Detalii privind elementele obligatorii de identitate vizuală se regăsesc în Manualul de Identitate Vizuală a Regio 2014-2020, în vigoare.