Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 17 din 18.02.2020 privind propunerea de atribuire în proprietate, prin Ordinul Prefectului Judeţului Sălaj, a unui teren aferent locuinţei, în baza prevederilor art. 36 alin. 2 din Legea nr. 18/1991, republicată, în favoarea numitului Czimmer Ștefan
HOTĂRÂREA NR. 16 din 18.02.2020 privind încetarea înainte de termen a Contractului de închiriere nr.38/21.12.2016
HOTĂRÂREA NR. 15 din 18.02.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea proiectului: Modernizare și dotare cămin elevi – Liceul Tehnologic ”Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectiv specific 10.2, Apelul de proiecte POR/2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI
HOTĂRÂREA NR. 14 din 18.02.2020 privind actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizare și dotare cămin elevi – Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 13 din 18.02.2020 privind aprobarea proiectului: „Complex multifuncțional Măgura” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9b, Obiectiv specific 13.1, Apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
HOTĂRÂREA NR. 12 din 18.02.2020 privind actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: ”COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL MĂGURA”
HOTĂRÂREA NR. 11 din 18.02.2020 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 82/31.08.2017
ANEXA la HCL nr. 11 din 18.02.2020 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 82/31.08.2017
HOTĂRÂREA NR. 10 din 18.02.2020 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 125/16.10.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizarea iluminatului public în orașul Șimleu Silvaniei”
HOTĂRÂREA NR. 9 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
1 2 3 50 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016