Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 135 din 12.12.2019 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Zalău în vederea organizării evenimentului ”Gala performanței la box” – ediția I 2019
HOTĂRÂREA NR. 133 din 12.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 132 din 12.12.2019 privind actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții: ”Modernizare străzi de interes local în orașul Șimleu Silvaniei și satul aparținător Cehei, județul Sălaj”, finanțat prin PNDL
HOTĂRÂREA NR. 131 din 12.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2017
HOTĂRÂREA NR. 130 din 12.12.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: ”Pod nou peste Râul Crasna, pe strada Nicolae Bălcescu, Șimleu Silvaniei”, în vederea executării lucrărilor prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
HOTĂRÂREA NR. 129 din 12.12.2019 privind validarea Dispoziției Primarului nr. 746/05.12.2019
HOTĂRÂREA NR. 127 din 28.11.2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local întocmit la data de 30.09.2019 şi al contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2019
HOTĂRÂREA NR. 126 din 28.11.2019 privind aprobarea rezilierii Contractului de concesionare nr. 633/15.02.1999, modificat prin Actul adițional nr. 1/03.02.2015, încheiat cu dl. SÜLE CSABA din motive de interes public local
HOTĂRÂREA NR. 125 din 28.11.2019 pentru avizarea proiectului privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Şimleu Silvaniei pentru anul şcolar 2020 - 2021
Anexe impozite si taxe locale pe anul 2020
1 2 3 47 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016