Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 8 din 29.01.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 98/28.09.2017, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 7 din 29.01.2020 pentru modificarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Creșterea eficienței energetice a clădirii colegiului a clădirii nr. 2 a Colegiului Național Simion Bărnuțiu, din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj”
HOTĂRÂREA NR. 6 din 29.01.2020 privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local care vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social
Anexe la HCL nr. 5 din 29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Șimleu Silvaniei, al instituțiilor și serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 5 din 29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază ale personalului din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Șimleu Silvaniei, al instituțiilor și serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 4 din 29.01.2020 pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/31.01.2019 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 9.000.000 lei
Anexe la HCL nr. 3 din 29.01.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local întocmit la data de 31.12.2019 şi al contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2019
HOTĂRÂREA NR. 3 din 29.01.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local întocmit la data de 31.12.2019 şi al contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2019
HOTĂRÂREA NR. 2 din 29.01.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 12.12.2019
HOTĂRÂREA NR. 1 din 29.01.2020 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 1654/1/16.03.2009 încheiat cu SC SALUBRIS SA SLATINA, operatorul serviciului public de salubrizare pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire din oraşul Şimleu Silvaniei
1 2 3 49 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016