Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
Anexe impozite si taxe locale pe anul 2020
Propunere HCL din privind stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2020
HOTĂRÂREA NR. 124 din 31.10.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare parc str. George Coșbuc"
HOTĂRÂREA NR. 123 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Anexa la H.C.L. nr. 123 din 31.10.2019 privind lista obiectivelor de investii pe anul 2019
HOTĂRÂREA NR. 122 din 31.10.2019 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafețe de teren situate în str. Partizanilor, cuprinse în domeniul public al oraşului, în vederea amenajării de locuri de parcare rezidențiale pentru autoturisme
HOTĂRÂREA NR. 121 din 31.10.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Șimleu Silvaniei a unui imobil – construcții și teren situat în orașul Șimleu Silvaniei, str. Castanilor nr. 16
Anexa la H.C.L. nr. 121 din 31.10.2019 privind datele de identificare ale imobilului – construcții și teren - ”Stadion Măgura”, cuprins în domeniul public al orașului Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 120 din 31.10.2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al orașului Șimleu Silvaniei a unui imobil al Școlii Gimnaziale ”Silvania”, situat în orașul Șimleu Silvaniei, str. Ion Creangă nr. 24
Anexa la H.C.L. nr. 120 din 31.10.2019 privind datele de identificare ale imobilului – construcții și teren aparținând Școlii Gimnaziale ”Silvania”, cuprins în domeniul public al orașului Șimleu Silvaniei
1 2 3 46 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016