Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 140 din 31.12.2019 privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a deficitului secțiunii de funcționare și/sau dezvoltare a bugetului local al orașului Șimleu Silvaniei și a instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și aprobarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
HOTĂRÂREA NR.139 din 31.12.2019 pentru mandatarea reprezentantului Oraşului Șimleu Silvaniei în A.G.A. ADI ECODES în vederea exprimării votului cu privire la modificările în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG nr. 74/2018
HOTĂRÂREA NR. 138 din 31.12.2019 privind validarea Dispoziției Primarului nr. 768/23.12.2019
HOTĂRÂREA NR. 137 din 31.12.2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Şimleu Silvaniei pentru anul şcolar 2020 - 2021
HOTĂRÂREA NR. 136 din 31.12.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
HOTĂRÂREA NR. 135 din 12.12.2019 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Zalău în vederea organizării evenimentului ”Gala performanței la box” – ediția I 2019
HOTĂRÂREA NR. 133 din 12.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 85/31.08.2017, cu modificările și completările ulterioare
HOTĂRÂREA NR. 132 din 12.12.2019 privind actualizarea devizului general și a principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiții: ”Modernizare străzi de interes local în orașul Șimleu Silvaniei și satul aparținător Cehei, județul Sălaj”, finanțat prin PNDL
HOTĂRÂREA NR. 131 din 12.12.2019 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 96/2017
HOTĂRÂREA NR. 130 din 12.12.2019 privind aprobarea devizului general actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții: ”Pod nou peste Râul Crasna, pe strada Nicolae Bălcescu, Șimleu Silvaniei”, în vederea executării lucrărilor prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL)
1 2 3 4 49 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016