Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 16 din 18.02.2020 privind încetarea înainte de termen a Contractului de închiriere nr.38/21.12.2016
HOTĂRÂREA NR. 15 din 18.02.2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/26.01.2018 privind aprobarea proiectului: Modernizare și dotare cămin elevi – Liceul Tehnologic ”Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectiv specific 10.2, Apelul de proiecte POR/2017/10/10.1/10.2/7REGIUNI
HOTĂRÂREA NR. 14 din 18.02.2020 privind actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: Modernizare și dotare cămin elevi – Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 13 din 18.02.2020 privind aprobarea proiectului: „Complex multifuncțional Măgura” şi a cheltuielilor legate de proiect, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea de Investiții 9b, Obiectiv specific 13.1, Apelul de proiecte nr. POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI
HOTĂRÂREA NR. 12 din 18.02.2020 privind actualizarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul: ”COMPLEX MULTIFUNCȚIONAL MĂGURA”
HOTĂRÂREA NR. 11 din 18.02.2020 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 82/31.08.2017
ANEXA la HCL nr. 11 din 18.02.2020 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Local nr. 82/31.08.2017
HOTĂRÂREA NR. 10 din 18.02.2020 pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 125/16.10.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: ”Modernizarea iluminatului public în orașul Șimleu Silvaniei”
HOTĂRÂREA NR. 9 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
Anexa nr. 4 la HCL nr. 9 din 18.02.2020 privind aprobarea bugetului local şi a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2020
1 2 3 4 51 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016