Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
Anexe la HCL nr. 3 din 29.01.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local întocmit la data de 31.12.2019 şi al contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2019
HOTĂRÂREA NR. 3 din 29.01.2020 privind aprobarea contului de executie al bugetului local întocmit la data de 31.12.2019 şi al contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2019
HOTĂRÂREA NR. 2 din 29.01.2020 privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 128 din 12.12.2019
HOTĂRÂREA NR. 1 din 29.01.2020 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul de închiriere nr. 1654/1/16.03.2009 încheiat cu SC SALUBRIS SA SLATINA, operatorul serviciului public de salubrizare pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire din oraşul Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 140 din 31.12.2019 privind acoperirea definitivă din excedentul anilor precedenți a deficitului secțiunii de funcționare și/sau dezvoltare a bugetului local al orașului Șimleu Silvaniei și a instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, precum și aprobarea utilizării excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii
HOTĂRÂREA NR.139 din 31.12.2019 pentru mandatarea reprezentantului Oraşului Șimleu Silvaniei în A.G.A. ADI ECODES în vederea exprimării votului cu privire la modificările în structura tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare Nr.777 din 25.09.2018, potrivit reglementărilor OUG nr. 74/2018
HOTĂRÂREA NR. 138 din 31.12.2019 privind validarea Dispoziției Primarului nr. 768/23.12.2019
HOTĂRÂREA NR. 137 din 31.12.2019 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Şimleu Silvaniei pentru anul şcolar 2020 - 2021
HOTĂRÂREA NR. 136 din 31.12.2019 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
HOTĂRÂREA NR. 135 din 12.12.2019 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Clubul Sportiv Municipal Zalău în vederea organizării evenimentului ”Gala performanței la box” – ediția I 2019
1 2 3 4 5 50 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016