Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 129 din 12.12.2019 privind validarea Dispoziției Primarului nr. 746/05.12.2019
HOTĂRÂREA NR. 127 din 28.11.2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local întocmit la data de 30.09.2019 şi al contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2019
HOTĂRÂREA NR. 126 din 28.11.2019 privind aprobarea rezilierii Contractului de concesionare nr. 633/15.02.1999, modificat prin Actul adițional nr. 1/03.02.2015, încheiat cu dl. SÜLE CSABA din motive de interes public local
HOTĂRÂREA NR. 125 din 28.11.2019 pentru avizarea proiectului privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Şimleu Silvaniei pentru anul şcolar 2020 - 2021
Anexe impozite si taxe locale pe anul 2020
HOTĂRÂREA NR. 128 din 12.12.2019 privind stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2020
HOTĂRÂREA NR. 124 din 31.10.2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții: "Reabilitare parc str. George Coșbuc"
HOTĂRÂREA NR. 123 din 31.10.2019 privind rectificarea bugetului local pe anul 2019
Anexa la H.C.L. nr. 123 din 31.10.2019 privind lista obiectivelor de investii pe anul 2019
HOTĂRÂREA NR. 122 din 31.10.2019 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafețe de teren situate în str. Partizanilor, cuprinse în domeniul public al oraşului, în vederea amenajării de locuri de parcare rezidențiale pentru autoturisme
1 2 3 4 5 49 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016