Hotărâri emise de Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR. 13 din 28.02.2017 privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Orașului Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 12 din 28.02.2017 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la Contractul de comodat nr. 3004/1668079/14.03.2008 încheiat cu Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Menumorut Voievod” Sălaj
HOTĂRÂREA NR. 11 din 28.02.2017 privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor din oraşul Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 10 din 28.02.2017 privind aprobarea Planului anual de acţiuni şi lucrări de interes local care vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social
HOTĂRÂREA NR. 9 din 26.01.2017 privind aprobarea vânzării locuinței situate în oraşul Şimleu Silvaniei, str. Partizanilor, bloc 1, et.1, ap. 2, în temeiul Decretului-lege nr. 61/1990 și al Legii nr. 85/1992
HOTĂRÂREA NR. 8 din 26.01.2017 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local întocmit la data de 31.12.2016 și al contului de execuție al bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții la data de 31.12.2016
Anexa la HCL nr. 7 din 26.01.2017
HOTĂRÂREA NR. 7 din 26.01.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 117/21.12.2016
HOTĂRÂREA NR. 6 din 26.01.2017 privind atestarea apartenenţei unui imobil situat în orașul Șimleu Silvaniei str. Ion Creangă nr.17 la domeniul privat al oraşului Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR. 5 din 26.01.2017 privind promovarea în grad profesional a d-nei SZABO MIHAELA-VASILICA, având funcția contractuală de execuție de bibliotecar în cadrul Bibliotecii Orăşeneşti “Alexandru Sterca-Şuluţiu” din subordinea Centrului Cultural Şimleu Silvaniei
1 48 49 50 51 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016