Declaraţii de căsătorie

În temeiul art.285 alin.(1) şi (2) din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Data declaraţiei Declarant Descărcare
Remeş Florin-Vlad
Roşan Marius-Andrei
Budai Roland
Timiş Daniel-Ştefan
Chiş Gheorghe-Gabriel
Buzan Cristian-Ioan
Lehman Emanoil
Antal Bogdan-Nicolae
Tulbure Marius-Vasile
Sájter Zoltán
Duca Ioan-Vasile
Brisc Sergiu-Gabriel
Antal Cosmin-Daniel
Kàsa Ádám
Opriş Dan-Ioan
1 2 3 15