Declaraţii de căsătorie

În temeiul art.285 alin.(1) şi (2) din Codul Civil, orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă există un impediment legal sau dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.

Data declaraţiei Declarant Descărcare
Józsa Tamás-Albert
Nyeste Attila-Adrian
Dan Vasile-Florin
Cuibuș Zamfir-Florin
Bonczidai András
Moisi Dan-Dorian
Micle George-Petrișor
Chereji Viorel-Romulus
Gui Adrian
Oros Ovidiu-Marius
Crăciunea Florin-Marian
Țurcaș George-Cătălin
Lucza Cristian
Ghile Valentin-Florin
Gavriluț Flavius-Vasile
1 2 3 12