Cultura Şimleuană

Şimleu Silvaniei este un spaţiu cultural deschis ce se află situat la confluenţa dintre est şi vest, este un model de convieţuire armonioasă între numeroasele grupuri etnice care îl compun.

Instituţiile culturale existente în oraș sunt:

  • Casa orăşenească de Cultură – CZEA (Centrul Zonal Pentru Educația Adulţilor Șimleu Silvaniei);
  • Muzeul Memorial al Holocaustului din Nordul Transilvaniei;
  • Biblioteca orăşenească Alexandru Sterca Sulutiuș
  • Casa memorială Iuliu Maniu;
  • Clubul copiiilor Şimleu Silvaniei.

Această ofertă culturală este întregită prin activitatea profesorilor şi a oamenilor de cultură şimleuani dar şi asociaţiile şi fundaţiile culturale din oraş:

  • Fundaţia Bathory Istvan, cu sediul în str. 1 Dec. 1918, nr.33;
  • Fundaţia Iuliu Maniu, cu sediul în str. 1 Dec. 1918, nr.19;
  • Fundaţia pentru răspândirea cărţii creştine, str.Argeşului, nr.21.

Importante manifestări artistice organizate la nivelul oraşului:

Voces Primavera

Are loc anual în luna mai şi constă în evoluţia celor mai valoroase formații cultural – artistice din instituţiile de învăţământ, dintre acestea fiind selectate pentru etapa judeteană cele mai merituoase.

La Fântâna Dorului

Festival folcloric internaţional al românilor de pretutindeni. Organizatori: Clubul Elevilor, Consiliul Local şi Inspectoratul Şcolar Județean Sălaj. Participă peste 400 de artiști amatori elevi din Ungaria, Serbia, Ucraina, Basarabia, din zonele limitrofe Şimleului şi judetului Sălaj și, desigur, ansamblul folcloric „Barcăul” al Clubului Elevilor Șimleu Silvaniei. Festivalul este organizat pe durata a trei zile cuprinzând : dansuri populare, muzică populară, obiceiuri şi tradiţii specifice zonelor locuite de românii din ţară şi din afara graniţelor , excursii în anumite bazine folclorice din judeţ etc. Festivalul are loc pe o scenă special amenajată, având ca spectatori o mare parte din locuitorii urbei, dar şi din zonele învecinate, reprezentanți ai conducerii județului.

Zilele Orașului Șimleu Silvaniei

Are loc anual, organizator : Consiliul Local în colaborare cu Consiliul Județean și Prefectura Județului Sălaj; sponsori : agenți economici din oraş şi județ; durata: două zile; conţinutul activităților: în prima zi, muzică uşoară, a doua zi, dansuri şi muzică populară, te deum pentru înaintaşii dispăruţi, întreceri sportive, concertul ansamblului „SILVANIA” al Casei de Cultură Şimleu şi Ansamblul „Barcăul” al Clubului elevilor etc.

Zilele Bathory

Are loc anual, organizator: Fundația Bathory Istvan, conţinutul activităţilor: simpozioane pe teme specifice (medicale, pedagogice, geografice, istorice etc.) culturale şi religioase.

O, ce veste minunată!

Festival de colinzi, organizat anual în luna decembrie. Organizatori: Casa de Cultură şi bisericile din oraş. Participanţi: toate formaţiile corale din oraş (a tuturor confesiunilor religioase, ale şcolilor etc.).