Recesământul populației și locuințelor RPL – 2021

În perioada 1 februarie – 17 iulie 2022, în România va avea loc Recensământul populației și Locuințelor

  

Pentru buna desfășurare a activităților din cadrul RPL 2021, la nivelul orașului Șimleu Silvaniei sunt necesari recenzori, fiecare dintre aceștia urmând a avea atribuții specifice.

În acest sens, Primăria orașului Șimleu Silvaniei anunță în mod public faptul că va încheia contracte de prestări servicii, după cum urmează:

 • 5 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din orașului Șimleu Silvaniei;
 • 15 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din orașului Șimleu Silvaniei;
 • 2 recenzori-șefi pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din orașului Șimleu Silvaniei;
 • un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din orașului Șimleu Silvaniei.

Activitățile desfășurate de recenzori în această perioadă sunt următoarele:

 • participarea la instruirea organizată de UJIR la o dată comunicată ulterior;
 • colectarea datelor în teren;
 • autorecenzarea asistată (ARA) în perioada: 03-15.05.2022 în spațiile special amenajate:

-Primăria orașului Șimleu Silvaniei, str. Libertății, nr. 3;

-Centrul Național de Informare Turistică, str. Stephanus Bathory, nr.1;

 • prin efectuare interviu de către recenzor, pe teren în limitele administrative ale UAT orașul Șimleu Silvaniei: 05- 17.07.2022.

Condiții pentru persoanele care doresc să fie recenzori:

 • Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – CONDIȚIE ELIMINATORIE;
 • Minim studii medii absolvite (diplomă Bacalaureat) – CONDIȚIE ELIMINATORIE;
 • Să nu aibă cazier judiciar – CONDIȚIE ELIMINATORIE;
 • Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
 • Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată;
 • Capacitatea de a stabili contacte inter-personale, de a fi cordiale, plăcute, metodice şi riguroase;
 • Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
 • Rezistenţă la stres şi lucru sub presiune;
 • În zonele/comunitățile cu populaţie de altă etnie decât cea română, cunoaşterea şi a limbii acelei etnii şi a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfăşurarea muncii pe teren;
 • Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol) reprezintă un avantaj.

Facem precizarea că atribuțiile personalului de recensământ sunt în conformitate cu Modelul de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

De asemenea, menționăm că sunt prevăzute condiții specifice de lucru:

 • muncă pe teren;
 • disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârşitul zilei);
 • disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă şi /sau duminică).

Persoanele care doresc să se înscrie, pot depune cereri în acest sens la Registratura Primăriei orașului Șimleu Silvaniei până pe data de 18 februarie 2022.

Modelul de cerere poate fi descărcat de la link-ul de mai jos, dar precizăm că poate fi solicitat și de la Registratura Primăriei orașului Șimleu Silvaniei.

Anunț privind personal de recensământ

Model Cerere de înscriere personal