Anunțuri

Masuri de prevenire pentru perioadele caniculare pentru prevenirea incendiilor

25 iunie 2021

Citește în continuare

Masuri de prevenire pentru perioadele caniculare pentru populatie

25 iunie 2021

Citește în continuare

Recensământul general agricol 2020

17 mai 2021

Citește în continuare

ANUNŢ privind organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii unor terenuri cu destinația de pășune cuprinse în domeniul privat al oraşului Șimleu Silvaniei

26 aprilie 2021

Citește în continuare

Anunt public privind adoptarea unei hotarari

14 februarie 2021

Citește în continuare

Anunț depunere dosare ANL

20 noiembrie 2020

Citește în continuare

Model adeverință angajator pentru deplasarea în afara locuinței, în intervalul orar 23.00 – 05.00

09 noiembrie 2020

Citește în continuare

Model declarație pe propria răspundere pentru deplasarea în afara locuinței, în intervalul orar 23.00 – 05.00

09 noiembrie 2020

Citește în continuare

Declarație pe proprie răspundere pentru perioada de carantină

05 noiembrie 2020

Citește în continuare

Tichete Sociale pe suport electronic pentru sprijin educațional – Modalitățile de identificare și verificare a destinatarilor finali în cadrul Schemei Naționale de Sprijin pentru Elevii cei mai Defavorizați

26 octombrie 2020

Citește în continuare

IN ATENTIA FERMIERILOR CU CERERI UNICE DE PLATA PENTRU SUBVENTII AGRICOLE ( VEGETAL SI ZOOTEHNIE) AFERENTE ANULUI 2020

10 septembrie 2020

Citește în continuare

Model declarație pe propria răspundere pentru deplasarea în afara localității pe timpul stării de alertă

15 mai 2020

Citește în continuare

Informatii de la Casa Judeteana de Pensii Salaj

30 martie 2020

Citește în continuare

Adeverință angajator (simplificatata)

23 martie 2020

Citește în continuare

Materiale informative coronavirus

19 martie 2020

Citește în continuare

Apel către cetățenii Județului Sălaj

19 martie 2020

Citește în continuare

Formular obtinere aviz DSP pentru organizarea de evenimente

11 martie 2020

Citește în continuare

Comunicat de presă

27 februarie 2020

Citește în continuare

Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din orașul Șimleu Silvaniei

16 octombrie 2019

Citește în continuare

În atenția proprietarilor de terenuri care dezmembrează/lotizează terenuri și doresc să doneze teren în scopul înființării de noi străzi în orașul Șimleu Silvaniei

04 septembrie 2019

Citește în continuare

Punctul mobil de lucru din Șimleu Silvaniei pentru eliberarea pașapoartelor își suspendă activitatea

14 august 2018

Citește în continuare

Iuliu Maniu, aduce schimbarea în centrul orașului Șimleu Silvaniei

13 august 2018

Citește în continuare

Nota de informare protectia datelor cu caracter personal

24 mai 2018

Citește în continuare

Informare prelucrare date cu caracter personal SPCLEP

24 mai 2018

Citește în continuare

Sarbatori fericite!

22 decembrie 2017

Citește în continuare

INVITAȚIE LA EXPOZIȚIA „CULORI ÎN CINSTEA UNIRII”

29 noiembrie 2017

Citește în continuare

MANIFESTĂRI DEDICATE ZILEI DE 1 DECEMBRIE ZIUA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI

29 noiembrie 2017

Citește în continuare

Memorandumul „Măsuri privind diseminarea principiilor ce derivă din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului ce vizează neexecutarea sau executarea cu întârziere a hotărârilor judecătorești pronunțate împotriva unui debitor public”

22 mai 2017

Citește în continuare

Programul anual al finanțărilor nerambursabile alocate de la Bugetul Local al Orașului Șimleu Silvaniei pe anul 2017 pentru activități nonprofit de interes general din domeniile: tineret, sport, culte religioase, cultură, învățământ, în condițiile prevăzute de Legea 350/2005

31 martie 2017

Citește în continuare

EMITEREA CARDULUI PRIETENIEI

29 martie 2017

Citește în continuare

Anunț privind măsuri de dezvoltare rurală adresate utilizatorilor de terenuri agricole

28 martie 2017

Citește în continuare

Proiectul bugetului local al Orasului Simleu Silvaniei pe anul 2017

23 februarie 2017

Citește în continuare

Anunț privind organizarea licitației/negocierii pentru vânzarea de masă lemnoasă fasonată, producția anului 2016, proprietatea publică a orașului Șimleu Silvaniei

29 noiembrie 2016

Citește în continuare

Lista de priorități privind repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii construite in orașul Șimleu Silvaniei de către Agenția Națională pentru Locuințe, aprobată prin HCL nr. 11/2016

22 noiembrie 2016

Citește în continuare

Strategia locală de dezvoltare durabilă a orașului Șimleu Silvaniei pentru perioada 2014-2020

18 noiembrie 2016

Citește în continuare

Planul local de acțiune pentru dezvoltarea durabilă a orașului Șimleu Silvaniei

18 noiembrie 2016

Citește în continuare

Anunț privind organizarea licitației/negocierii pentru vânzarea de masă lemnoasă fasonată, producția anului 2016, proprietate publică a orașului Șimleu Silvaniei

11 noiembrie 2016

Citește în continuare

DELIMITAREA ȘI NUMEROTAREA SECȚIILOR DE VOTARE – JUDEȚUL SĂLAJ

11 noiembrie 2016

Citește în continuare

Anexa 6 FIŞĂ CADRU PREZENTARE PROIECT „Restaurarea, consolidarea, punerea in valoare si introducerea in circuitul turistic al ansamblului cetatii feudale Bathory din orasul Şimleu Silvaniei”

01 noiembrie 2016

Citește în continuare

ANUNŢ REZULTAT SELECŢIE PARTENERI proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020

12 septembrie 2016

Citește în continuare

Anunț selecție parteneri în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU)

23 august 2016

Citește în continuare

Bibliografia, tematica orientativă şi structura cadru a planului de management pentru concursul privind ocuparea funcţiei vacante de director executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Zalău”

13 ianuarie 2016

Citește în continuare

Anunţ privind organizarea concursului în vederea ocupării funcţiei vacante de director executiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană Zalău” (din 22.02.2016 şi 24.02.2016)

13 ianuarie 2016

Citește în continuare

La Biroul de Stare Civilă din Primăria Şimleu, program redus de lucru cu publicul

26 octombrie 2015

Citește în continuare

Lista de priorități privind repartizarea locuințelor pentru tineri destinate închirierii, aprobată în ședința consiliului local din data de 30.06.2015

01 iulie 2015

Citește în continuare

Actele doveditoare necesare și documentele justificative care se anexează cererii prin care se solicită repartizarea unei locuințe pentru tineri, destinate închirierii

06 aprilie 2010

Citește în continuare

Criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în orașul Șimleu Silvaniei

06 aprilie 2010

Citește în continuare