Proiecte de acte normative aflate în consultare publică

Anunț privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în oraşul Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în oraşul Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în oraşul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj

Anunț privind aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

Regulament privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Șimleu Silvaniei

Hotărârea privind acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale și nefiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice

Anunț privind stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2023

HOTĂRÂREA privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire locală pe teritoriul orașului Șimleu Silvaniei

REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ PE TERITORIUL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI

Anunț transparență regulament gospodarire