Proiecte de acte normative aflate în consultare publică

Anunt privind aprobarea Regulamentului privind funcţionarea şi exploatarea sistemului de supraveghere video pe raza oraşului Şimleu Silvaniei 

Anunt privind aprobarea Regulamentului de organizare și executare a serviciului de transport în regim de taxi pe raza orașului Șimleu Silvaniei

Anunț privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în oraşul Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în oraşul Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în oraşul Șimleu Silvaniei, județul Sălaj

Anunt, Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de ocupare a domeniului public și privat al orașului și desfășurare de comerț stradal în orașul Șimleu Silvaniei

Anunt privind aprobarea Regulamentului pentru obținerea Acordului administratorului drumului public local pentru realizarea în zona drumurilor publice de interes local a lucrărilor de branșamente și racorduri executa te pe domeniul public la infrastructura tehnico edilitară existentă în zonă și pentru intervenție în regim de urgență, precum si amplasarea oricăror construcții, executarea de lucrări, amenajări sau instalații în orice scop de pe raza U.A.T. Șimleu Silvaniei

Anunț privind aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

Hotărârea privind aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, evidență și radiere a vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Șimleu Silvaniei, judeţul Sălaj

Regulament privind procedura pentru înregistrarea, evidența și radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ-teritorială a orașului Șimleu Silvaniei

Anunt, proiect de hotarare privind modificarea incepand cu anul fiscal 2024,a  nivelului valorilor impozabile, impozitelor, taxelor locale si a altor taxe asimilate acestora, amenzilor, prinn indexarea cu rata inflatiei in procent de 13,8% 

Actualizare, Proiect de Hotărâre pentru aprobarea S.I.D.U. – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Șimleu Silvaniei

Actualizare, Proiect de Hotărâre pentru aprobarea P.M.U.D. – Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Șimleu Silvaniei

Anunt, actualizare  S.I.D.U. – Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Șimleu Silvaniei

Anunț, Proiect de Hotărâre pentru aprobarea S.I.D.U. și Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a orașului Șimleu Silvaniei

Anunt, actualizare P.M.U.D. – Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Șimleu Silvaniei

Anunț, Proiect de Hotărâre pentru aprobarea P.M.U.D și Planul de Mobilitate Urbană Durabilă a orașului Șimleu Silvaniei

Hotărârea privind acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere aferente obligațiilor fiscale și nefiscale datorate bugetului local de către persoanele fizice

Anunț privind stabilirea valorilor impozabile, a impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2023

HOTĂRÂREA privind aprobarea Regulamentului privind normele de gospodărire locală pe teritoriul orașului Șimleu Silvaniei

REGULAMENT PRIVIND NORMELE DE GOSPODĂRIRE LOCALĂ PE TERITORIUL ORAȘULUI ȘIMLEU SILVANIEI

Anunț transparență regulament gospodarire