Sistemul educațional

Șimleu Silvaniei dispune de o importantă rețea școlară și un număr însemnat de cadre didactice competente, cu pregătirea de specialitate adecvată.

 • Învățământul preșcolar se desfășoară în 6 grădinite, cu 36 de educatoare și un număr de peste 600 de copii;
 • Învățământul primar și gimnazial este organizat în 6 unități, cu 120 cadre didactice și peste 1700 de elevi;
 • Învățământul liceal, în 3 de unități, cu 151 cadre didactice și peste 1800 de elevi; cel post-liceal – o unitate, cu 25 cursanți;
 • Învățământul de maiștri în 2 unități cu 314 cursanți.
 • Învățământul preuniversitar posedă o școală cu predare în limba maghiară.
 • Rețeaua școlară mai cuprinde și o școală specială pentru elevii cu deficiențe și un centru de servicii comunitare.

Instituțiile de învățământ sunt următoarele:

Învățământ preșcolar:

 • Grădinița cu program normal și prelungit Nr. 1
 • Grădinița cu program normal și prelungit Nr. 2
 • Grădinița cu program normal și prelungit Nr. 3
 • Grădinița cu program normal Nr. 4
 • Grădinița “Cehei”
 • Grădinița “Pusta”

Învățământ primar și gimnazial:

 • Școala „Silvania”
 • Școala Gimnazială Nr. 2 „Horea”
 • Școala cu predare în limba maghiară „Stepahnus Bathory”
 • Școala Gimnazială “Cehei”
 • Școala cu Clasele I-IV Nr. 1 „Pusta”
 • Școala cu Clasele I-IV Nr. 2 „Pusta-Vale”
 • Școala Specială
 • Centrul de servicii comunitare

Învățământ liceal, profesional și postliceal

 • Colegiul Național „Simion Bărnuțiu”
 • Grupul Școlar „Ioan Ossian”
 • Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”