Declaraţia privind asumarea unei agende de integritate organizaţională