Agenți economici

Conform raportului din data de 15.12.2006 întocmit de Compartimentul Control Comercial – Privatizare din cadrul Primăriei orașului Șimleu Silvaniei, situația agenților economici care activează în oraș se prezintă astfel:

Structura agenților economici din Șimleu Silvaniei

În funcție de forma de organizare cu sediul în orașul Șimleu Silvaniei:

Forma de organizare Nr. de agenți economici
Instituții publice 18
Societăți cu răspundere limitată 519
Societăți pe acțiuni 9
Societăți în nume colectiv 6
Alte forme juridice (ONG) 9
Cooperații 3
persoane fizice autorizate 381
Total 995

În funcție de sediul social:

Forma de organizare Nr. de agenți economici
Agenți economici cu sediul social în Șimleu Silvaniei 955
Agenți economici din alte localități 113
Itineranți 48
Total 1116

Principalele domenii de activitate abordate de agenții economici din orașul Șimleu Silvaniei

Confecții îmbrăcăminte și încălțăminte

 • SC MARIOTI CONF SRL
 • SC CAUCCI SRL
 • SC ARA ROMANIA SRL
 • SC VALENTI IMPEX SRL

Producția de fire din lână

 • SC STOEHR ROM SRL

Producția de mobilă, binale

 • SC SIMEX SA
 • SC SIMEX PLUS SA
 • SC MICRO SRL
 • SC TRANS COM OAZA SRL
 • SC PETUNIA TRANS SRL
 • SC MA BLOK SRL

Confecții și prelucrări mecanice

 • SC COSTIUI SRL
 • SC PRESIM SRL

Construcții

 • SC CONSILVA SA

Producția materialelor de construcții

 • SC IZOMAT SA

Panificație

 • SC PANDA CONFETI SRL
 • SC ERGOPAN SRL

Transporturi auto

 • SC HILDA TRANS SRL
 • SC MAGURA AUTO TRANSPORT SRL
 • SC LAZAR CO SRL
 • SC PUSCAS TRANS SRL
 • SC TUR CENTO SRL
 • SC ARFEX SRL

Agricultură

 • SC PERSICOM SRL
 • SC ROFRATEL SRL

Comerț

Ramura Nr. de agenți economici
Unități de comerț cu amănuntul (produse alimentare/articole industriale) 64/49
Unități de alimentație publică 52
Unități de comerț cu ridicata 8
Unități prestatoare de servicii 33
Achiziții 78

Servicii bancare

 • RAIFFEISEN BANK SA
 • BANK POST SA
 • BANCA TRANSILVANIA
 • BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ SA