Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

Chestionar privind realizarea PMUD al oraşului Şimleu Silvaniei

Acest chestionar a fost creat pentru a identifica nevoile legate de mobilitate a locuitorilor din oraşul Şimleu Silvaniei. Elaborarea Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a Orașului Șimleu Silvaniei este un document strategic şi înseamnă “Planificare pentru Oameni”.

Dacă planifici orașele pentru mașini și trafic, vei obține mașini și trafic. Dacă planifici pentru oameni și locuri, vei obține oameni și locuri.

Răspunsurile sunt înregistrate anonim și vor fi folosite strict pentru a elabora documentului strategic menționat anterior. Este nevoie de acestea pentru ca proiectele viitoare ale orașului să coincidă cu dorințele locuitorilor, în vederea îmbunătățiri calitățiii vieții de zi cu zi, atât pe termen scurt cât și pe termen lung. Vă mulțumim anticipat pentru răspunsurile oferite la întrebările din cadrul acestui chestionar.