Informare privind înscrierea persoanelor fizice în cadrul Programului privind casarea autovehiculelor uzate – Rabla Local

octombrie 13, 2023 | Crisan Codrut

          Pași de urmat:

Pasul 1. Prezentarea la ghișeul Biroului de impozite și taxe locale, impuneri, încasări, executare creanțe bugetare a Primăriei Orașului Șimleu Silvaniei pentru depunerea documentelor și semnarea contractului de finanțare.

Pasul 2. Predarea autovehicului uzat spre casare către un operator autorizat –  numai după semnarea contractului de finanțare cu Primăria Orașului Șimleu Silvaniei.

Pasul 3. Radierea autovehicului din evidențele Serviciului regim permise și înmatriculări Salaj.

Pasul 4. Prezentarea la ghișeul Biroului de impozite și taxe locale, impuneri, încasări, executare creanțe bugetare a Primăriei Orașului Șimleu Silvaniei a procesului verbal de casare și a certificatului de radiere din circulație emis de DRPCIV Sălaj (Serviciul Înmatriculări).

Pasul 5. Încasarea sprijinului financiar în contul bancar indicat de beneficiar.

          Documente solicitate sunt:

 • cerere de înscriere, anexă la prezentul regulament;
 • actul de identitate al proprietarului autoturismului în copie, semnată „conform cu originalul” de către solicitant;
 • actele de proprietate ale autoturismului (cartea de identitate și certificatul de înmatriculare), în copie, semnate „conform cu originalul” de către solicitant;
 • în cazul persoanei fizice care a devenit proprietar ca urmare a partajului judiciar, dovada deţinerii proprietăţii, respectiv hotărârea judecătorească;
 • împuternicire notarială (dacă este cazul);
 • certificat de atestare fiscală emis de Direcția economică a orașului Șimleu Silvaniei care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local;
 • certificat de atestare fiscală emis de ANAF care să ateste că titularul nu este înregistrat cu obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat;
 • cazier judiciar;
 • contul IBAN unde se va face transferul stimulentului pentru casare.

 

Ulterior persoanele desemnate din cadrul Primăriei Orașului Șimleu Silvaniei verifică îndeplinirea criteriilor de eligibilitate stabilite prin Ordinul de aprobare a Ghidului, și stabilesc pentru fiecare dosar în parte, dacă acesta este eligibil şi comunică în scris candidaţilor dacă aceste dosare sunt eligibile/admise sau pot solicita anumite clarificări, clarificări care trebuie soluționate conform prevederilor din Regulament.

Primăria Orașului Șimleu Silvaniei va acorda stimulentul pentru casare în cuantum de 3.000 de lei doar proprietarilor ale căror dosare sunt considerate eligibile/admise şi care:

 • încheie şi semnează contracte de finanţare cu Primăria Orașului Șimleu Silvaniei;
 • casează autovehiculul numai prin intermediul colectorilor autorizaţi şi prezintă dovada casării, respectiv certificatul de distrugere (după semnarea contractului de finațare prevăzut mai sus);
 • radiază din circulaţie şi din evidenţa fiscală a Primăriei Orașului Șimleu Silvaniei şi prezintă certificatului de radiere distrugere (după semnarea contractului de finațare prevăzut mai sus).

Suma de 3.000 de lei va fi virată de către Primăria Orașului Șimleu Silvanniei în contul bancar indicat de beneficiar în cerere, dupa depunerea certificatului de radiere al autovehiculului la Primăria Orașului Șimleu Silvaniei.

Regulamentul privind participarea persoanelor fizice, având calitatea de solicitanți de finațare în cadrul Programului casarea autovehiculelor uzate, derulat în co-finanţare cu Administraţia Fondului pentru Mediu precum şi procesul de înregistrare al acestora, poate fi consultat (aici).