Anexa 6 FIŞĂ CADRU PREZENTARE PROIECT „Restaurarea, consolidarea, punerea in valoare si introducerea in circuitul turistic al ansamblului cetatii feudale Bathory din orasul Şimleu Silvaniei”

noiembrie 1, 2016 | Administrator

Programul Operaţional Regional 2014-2020
Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural

Anexa 6 FIŞĂ CADRU PREZENTARE PROIECT „Restaurarea, consolidarea, punerea in valoare si introducerea in circuitul turistic al ansamblului cetatii feudale Bathory din orasul Şimleu Silvaniei”