Recensământul general agricol 2020

mai 17, 2021 | Administrator

ÎN PERIOADA 10 MAI – 31 IULIE 2021 SE DESFĂȘOARĂ RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL, RUNDA 2020

 

CE ESTE RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL?

Recensământul General Agricol este o acțiune de mare anvergură care va asigura informațiile complexe şi datele statistice pentru realizarea unui tablou exhaustiv al caracteristicilor structurale ale exploatațiilor agricole necesare fundamentării programelor şi politicilor agricole și de dezvoltare rurală. Legislația europeană referitoare la structura exploatațiilor agricole şi recomandările Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Alimentaţie şi Agricultură (FAO) prevăd organizarea şi efectuarea de recensăminte generale agricole la intervale de 10 ani. Datele și informațiile vor fi colectate de la utilizatorii suprafețelor agricole și/ sau deținătorii de efective de animale. Conform metodologiei Uniunii Europene, la toți indicatorii referitori la suprafețele agricole se aplică principiul utilizării, iar la cei referitori la efectivele de animale se aplică principiul proprietății. Datele vor fi colectate la nivelul întregii exploatații agricole indiferent în câte locații utilizează suprafețe agricole sau deține efective de animale.

 

CÂND SE DESFĂȘOARĂ?

Colectarea datelor se efectuează în perioada 10 mai – 31 iulie 2021.

 

CUM SE DESFĂȘOARĂ?

Interviu față în față cu capul/şeful exploatației agricole cu și fără personalitate juridică, după caz, sau cu o altă persoană din cadrul acesteia care poate furniza informațiile solicitate, prin intermediul unui chestionar electronic instalat pe un echipament informatic portabil.

 

CINE ORGANIZEAZĂ RECENSĂMÂNTUL GENERAL AGRICOL?

Pregătirea, organizarea şi efectuarea recensământului se realizează de către Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Afacerilor Interne împreună cu structurile teritoriale din subordinea acestora, sub coordonarea şi controlul Comisiei Centrale pentru Recensământ, cu suportul tehnic al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.

 

DE CE ESTE IMPORTANT?

Recensământul General Agricol 2020 va evidenția schimbările intervenite de la Recensământul General Agricol 2010, referitoare la caracteristicile structurale ale exploatațiilor agricole, în ceea ce priveşte situația suprafețelor agricole utilizate, a suprafețelor aflate sub restricții de mediu, a efectivelor de animale şi adăposturile pentru animale, a persoanelor care au lucrat în agricultură, măsurile de dezvoltare rurală, etc. Rezultatele Recensământului General Agricol trebuie să răspundă atât cerințelor europene pentru respectarea criteriilor de comparabilitate internațională, cât și cerințelor naționale, asigurând informații care vor fi utilizate de către decidenți politici, cercetători, fermieri și publicul larg, pentru a înțelege mai bine starea și structura sectorului agricol și impactul agriculturii asupra mediului.Recensământul va furniza indicatori statistici pentru monitorizarea și evaluarea Politicii Agricole Comunecare, în anul 2018, a sprijinit fermierii europeni cu 58,82 miliarde euro, sumă ce a reprezentat aproape 40% din bugetul global al Uniunii Europene.

 

Vezi mai multe despre Recensamantul general agricol 2020