Cereri SCUTIRE IMPOZITE şi taxe locale

Cerere scutire clădiri reabilitate energetic

Cerere scutire la decretulul-lege 118 din 1990

Cerere scutire persoane încadrate în grad de handicap

Cerere scutire personal participant la acțiuni militare

Cerere scutire venit mai mic decât salariul minim brut

Cerere scutire veteran de război

ACTE NECESARE DEPUNERII CERERILOR DE SCUTIRE

 Cerere;
 Certificat de încadrare în grad de handicap sau invaliditate;
 Copie C.I. ( carte de indentitate ) – soţ, soţie, reprezentanți legali;
 Copie certificat căsătorie (dupa caz);
 Copie – actul de proprietate pentru care se solicită scutirea;
 Extras C. F. – carte funciară (nu mai vechi de 30 de zile);

 Copie CIV (cartea de identitate a autovehicolului), certificat de inmatriculare (dupa caz);
 Dovada numirii – reprezentanțiilor legali pe perioada în care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat și persoane
încadrate în gradul I de invaliditate.