Compartimentul situații de urgență, protecția muncii

Compartimentul situații de urgență, protecția muncii

Perse Adina – inspector

e-mail: situatiideurgenta@simleusilvaniei.ro

tel. 0260-678622 – int. 122