Proiecte de Hotărâri

Ordinea de zi pentru ședința extraordinară a Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei din data de

29 Septembrie 2022, ora 14:00

 

Proiectele aferente ședintei:

 

Proiect de hotarare nr. 1 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56 din 30.09.2021 desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din orașul Șimleu Silvaniei complatată prin HCL 76/25.11.2021

Proiect de hotarare nr. 2 – privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului local nr. 57/30.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității în unităţile de învăţământ preuniversitar din orașul Șimleu Silvaniei

Proiect de hotarare nr. 3 – privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru prevenirea și combaterea violenței , a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității și în Grupul de acțiune antibullying, organizate la nivelul unităţilor de învăţământ din orașul Șimleu Silvaniei

Proiect de hotarare nr. 4 – privind premierea cuplurilor din orașul Șimleu Silvaniei care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2022

Proiect de hotarare nr. 5 – privind stabilirea nivelului tarifului de distanță maximal pentru serviciul de transport în regim de taxi desfășurat pe raza orașului Șimleu Silvaniei, începând cu luna octombrie 2022

Proiect de hotarare nr. 6 – privind aprobarea unei ajustări a tarifelor pentru activitatea de salubrizare stradală cuprinsă la art.9 alin.1 din Contractul de delegare a gestiunii serviciul public de salubrizare pentru activitățile de salubrizare stradală și deszăpezire, al oraşului Şimleu Silvaniei, jud. Sălaj nr. 73/29.10.2019 încheiat cu SC Salubris SA

Proiect de hotarare nr. 7 – privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Acordul de parteneriat nr. 15775/06.10.2021 încheiat cu ASOCIAȚIA HELP MARKO ȘIMLEU