Proiecte de Hotărâri

Ordinea de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei din data de

28 Septembrie 2023, ora 14:00

 

Proiectele aferente ședintei:

 

Proiect de hotarare nr. 1 – pentru modificarea HCL nr. 56 din 30.09.2021 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din orașul Șimleu Silvaniei completată prin HCL 76/25.11.2021 și HCL 72/29.09.2022

ANEXA

Proiect de hotarare nr. 2 – pentru modificarea HCL nr. 15/25.02.2021 privind desemnarea  reprezentanţilor Consiliului local al orașului Șimleu Silvaniei, precum și a membrilor supleanți, în Consiliul de Administraţie la Spitalul Orășenesc ”Prof dr. Ioan Pușcaș”

Proiect de hotarare nr. 3 – privind aprobarea încheierii unui Act adițional la  Acordul de parteneriat nr. 15775/06.10.2021 încheiat cu  ASOCIAȚIA HELP MARKO ȘIMLEU

Proiect de hotarare nr. 4 – pentru actualizarea valorii proiectului la obiectivul de investifii: ,,Modernizare i dotare camin elevi -Liceul Tehnologic loan Ossian din Simleu Silvaniei”

Proiect de hotarare nr. 5 – privind  rectificarea bugetului local și actualizarea Programului de investiții pentru anul 2023