Proiecte de Hotărâri

Ordinea de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al al orasului Simleu Silvaniei din data de 29 iulie 2021, ora 10:30

Proiect de hotarare nr.1  privind alegerea presedintelui de sedinta pentru lunile iulie-septembrie 2021

Proiect de hotarare nr.2 privind incheierea actului aditional la contractul de concesiune cu dr. DRAGULESCU VIORICA

Proiect de hotarare nr. 3 privind aprobarea valorii finale Pod nou peste Raul Crasna, str.Nicolae Balcescu

Proiect de hotarare nr.4 privind rectificare buget pe anul 2021

Proiect de hotarare nr.5 privind aprobarea contului de executie pe trimestrul II