Proiecte de Hotărâri

Ordinea de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei din data de

31 Mai 2022, ora 14:00

 

Proiectele aferente ședintei:

 

Proiect de hotarare nr. 1 – privind încetarea înainte de termen a Contractului de închiriere nr.37/20.07.2020

Proiect de hotarare nr. 2 – privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public și privat al orașului Șimleu Silvaniei pe anul 2021 și a propunerilor de casare

Proiect de hotarare nr. 3 – privind aprobarea numarului de personal, a Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Orașului Șimleu Silvaniei și pentru serviciile publice fară personalitate juridică subordonate Consiliului local, ca urmare a reorganizării