Proiecte de Hotărâri

Ordine de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al al orasului Simleu silvaniei din data de 21 aprilie 2021, orele 14:00

  • Aprobarea Procesului verbal al ședinței Consiliului local din data de 25.02.2021 și a Ordinii de zi pentru ședința din 21 aprilie 2021.
  • Depunerea jurământului domnului MAN CĂLIN-COSMIN în urma validării mandatului de consilier local supleant pe lista PNL, prin Încheierea civilă nr.314/29.03.2021 pronunțată de Judecătoria Șimleu Silvaniei în dosar 525/309/2021.
  • Proiectele aferente ședintei:

Proiect de hotărâre nr.1 privind alegerea președintelui de ședință care va conduce ședințele Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei în perioada APRILIE – IUNIE 2021

Proiect de hotărâre nr.2 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Silvania” Șimleu Silvaniei

Proiect de hotărâre nr.3 privind înlocuirea unui reprezentant al Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei în consiliul de administrație al Liceului Tehnologic „Ioan Ossian” Șimleu Silvaniei

Proiect de hotărâre nr.4 privind aprobarea încheierii unui act adițional la Acordul de parteneriat nr. 6597/09.05.2017 încheiat cu Parohia Ortodoxă Română nr. 1 Șimleu Silvaniei

Proiect de hotărâre nr.5 privind aprobarea închirierii prin procedura de licitație publică a unor terenuri cu destinația de pășune cuprinse în domeniul privat al oraşului Şimleu Silvaniei

Proiect de hotărâre nr.6 privind aprobarea bugetului local și a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, pe anul 2021

Proiect de hotărâre nr.7 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local întocmit la data de 31.03.2021 şi al contului de execuţie al bugetului instituţiilor publice și activităților finanţate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2021

Proiect de hotărâre nr.8 privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar al anului 2020

Proiect de hotărâre nr.9 privind aprobarea rezultatului patrimoniului public și privat al orașului Șimleu Silvaniei pe anul 2020 și a propunerilor de casare

Proiect de hotărâre nr. 10 privind aprobarea regulamentului pentru finanţarea programelor sportive organizate în condițiile Legii nr. 69/2000 de către cluburile sportive de drept privat înfiinţate pe raza unităţii administrativ teritoriale a orașului Șimleu Silvaniei, constituite ca persoane juridice fără scop patrimonial, deţinătoare ale certificatului de identitate sportivă

Proiect de hotărâre nr.11 privind desemnarea reprezentantului Orașului Șimleu Silvaniei în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ” și în cadrul Adunării Generale a Asociației, precum  și  delegarea acestuia să voteze împotriva propunerii de ajustare și modificare structurală a tarifelor aplicate în cadrul Contractului de delegare nr. 777/25.09.2018

Proiect de hotărâre nr.12 privind acordarea burselor școlare elevilor din învățământul preuniversitar din orașul Șimleu Silvaniei pentru anul școlar 2020-2021, începând cu luna ianuarie 2021

Diverse