Proiecte de Hotărâri

Ordinea de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei din data de

30 mai 2024, ora 14:00

 

 

Proiect de hotarare nr. 1 – privind aprobarea  documentației de urbanism  ,,ELABORARE PLAN URBANISTIC ZONAL – INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE ATELIER DE PRODUCȚIE MOBILĂ ȘI ANEXE”

ANEXA

Proiect de hotarare nr. 2 – privind modificarea regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru  personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului  Șimleu Silvaniei și al instituțiilor și serviciilor publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei

Proiect de hotarare nr. 3 – privind înregistrarea în domeniul public al oraşului a elementelor de infrastructură publică rețea apă realizate în cadrul lucrărilor ”Extindere rețea de apă potabilă PEHD DN 110 mm, pe str. Nicolae Bălcescu, loc. Șimleu Silvaniei, jud. Sălaj” și concesionarea prin atribuirea directă a acestora în favoarea Companiei de Apă Someş SA

ANEXA

Proiect de hotarare nr. 4 – privind aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar aferent anului 2023

ANEXE

Proiect de hotarare nr. 5 – privind aprobarea rezultatului inventarierii patrimoniului public și privat al orașului Șimleu Silvaniei pe anul 2024 și a propunerilor de casare

Proiect de hotarare nr. 6 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local întocmit la data de 31.03.2024 și al contului de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2024

ANEXA 1

ANEXA 2