Proiecte de Hotărâri

Ordinea de zi pentru ședința ordinară a Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei din data de

30 Martie 2023, ora 14:00

 

Proiectele aferente ședintei:

 

Proiect de hotarare nr. 1 – privind aprobarea „Regulamentului de premiere a elevilor din învățământul preuniversitar din orașul Șimleu Silvaniei care au obținut rezultate deosebite la competițiile școlare, precum și a elevilor care au obținut cea mai mare medie generală la absolvirea ciclului gimnazial și liceal”

ANEXEA Nr. 1

Proiect de hotarare nr. 2 – privind mandatarea dlui administrator public SZABÓ ERNŐ CSABA să reprezinte Orașul Șimleu Silvaniei în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECODES SĂLAJ” în vederea exprimării votului privind modificarea tarifelor, în cadrul Contractului de delegare nr. 777/25.09.2018

Proiect de hotarare nr. 3 – privind înființarea Grupului de Lucru Local (GLL) în vederea implementării Strategiei Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2022-2027

Proiect de hotarare nr. 4 – privind aprobarea Planului de Strategie Locală pentru incluziunea comunităților de romi, pentru anii 2022-2027

ANEXEA Nr. 1

Proiect de hotarare nr. 5 – privind aprobarea documentației de atribuire pentru închirierea prin licitaţie publică a unor suprafețe de teren aflate în domeniul public al oraşului în Șimleu Silvaniei str. Partizanilor, în vederea utilizării lor ca locuri de parcare rezidențiale pentru autoturisme

ANEXEA Nr. 1

ANEXEA Nr. 2