Rezultate concursuri

Rezultatele cu punctajele obţinute la proba scrisă de candidaţii înscrişi la concursul din 01.02.2023 organizat în vederea ocuparii funcției  de execuție de CONSILIER, clasa I, grad DEBUTANT la Compartiment Proceduri Administrative, Management Intern al Documentelor și Informatică din cadrul BIROULUI JURIDIC și CONTENCIOS ADMINISTRATIV

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 01.02.2023 – proba scrisă, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, stabilite prin Anunţul nr. 20556/16.12.2022

Centralizatorul Nominal cu punctajele obţinute la concursul organizat în 11.01.2023 în vederea ocupării ocupării functiei de executie de Consilier, clasa I, grad principal, COMPARTIMENT INVESTIŢII, LUCRĂRII PUBLICE, DRUMURI, RECEPTII

Rezultatele cu punctajele obţinute la proba scrisă de candidaţii înscrişi la concursul din 11.01.2023 organizat în vederea ocuparii functiei publice de executie de Consilier, clasa I, grad principal, COMPARTIMENT INVESTIŢII, LUCRĂRII PUBLICE, DRUMURI, RECEPTII

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 11.01.2023 – proba scrisă, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, stabilite prin Anunţul nr. 18668/14.11.2022

Rezultatele cu punctajele obtinte la proba scrisa la concursul din data de 15.12.2022 organizat in vederea ocuparii functiei specifice de executie de AUDITOR clasa I gradul profesional superior, la Compartimentul Audit public intern

Rezultatele selectării dosarelor de înscriere pentru concursul din data de 15.12.2022 – proba scrisă, în urma verificării de către Comisia de concurs a îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs, stabilite prin Anunţul nr. 17456/25.10.2022