Autoritatea Tutelară și Protecția Copilului

Anchete sociale – serviciul de intervenţie în regim de urgenţă în domeniul protecţiei copilului (cazuri de abuz sau neglijare)

Anchete sociale efectuate familiilor cu copii aflaţi în situaţie de risc

Anchete sociale pentru achiziţionare calculator

Anchete sociale pentru adopție

Anchete sociale pentru asistenţi maternali profesionişti – reînnoire atestat

Anchete sociale pentru burse medicale

Anchete sociale pentru burse orfani

Anchete sociale pentru copii părăsiţi de mamă în unităţile sanitare

Anchete sociale pentru copiii ai căror părinţi pleacă la lucru în străinătate

Anchete sociale pentru copiii care au săvârşit fapte penale şi nu răspund penal

Anchete sociale pentru copiii care necesită orientare şcolară sau profesor de sprijin

Anchete sociale pentru copiii cu handicap sau care necesită încadrarea într-un grad de handicap

Anchete sociale pentru încetarea plasamentului prin efectul legii sau pentru reintegrarea copilului în familie

Anchete sociale pentru includerea minorilor în Centre de zi

Anchete sociale pentru înregistrarea tardivă a minorului la Serviciul de Stare Civilă

Anchete sociale pentru instituirea plasamentului în regim de urgenţă

Anchete sociale pentru mame minore

Anchete sociale pentru obţinerea de burse sociale

Anchete sociale pentru rechizite

Anchete sociale pentru rovinietă

Anchete sociale pentu învoirea minorilor din centre de plasament

Rapoarte de monitorizare post reintegrare