Anul 2019

Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabilă încheiate între Consiliul Local al Orașului Șimleu Silvaniei și beneficiarii de finanțare nerambursabilă de la Bugetul Local al Orașului Șimleu Silvaniei pe anul 2019, în condițiile prevăzute de Legea 350/2005

Anunț de atribuire a contractelor de finanțare nerambursabila pe anul 2019

Informaţii privind finanţările nerambursabile

Anunt de participare

Programul anual

Regulament 2019

Formulare editabile raportari:

Anexa 4_Formular pentru raportari intermediare si finale financiar

Anexa 4_Formular pentru raportari intermediare si finale

Anexa 7 _Adresa inaintare raport

Anexa1_Formular cerere rambursare

Anexa2_Formular raport activitate

Anexa3_Formular buget

Anexa5_Formular Cerere de plata

Cheltuieli eligibile

Formulare editabile solicitare finantare:

Anexa 2

Anexa 3_Bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa 5_Declaratia de impartialitate

Anexa 8 _ Curriculum vitae

Anexa1 _ Formular de cerere de finantare

Opis verificare