Dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din cadrul spitalului orășenesc “Prof. Dr. Ioan Puscas”

mai 27, 2022 | Crisan Codrut


ORAŞUL SIMLEU SILVANIEI, în calitate de beneficiar a derulat proiectul Dotarea cu echipamente medicale a Ambulatoriului din cadrul spitalului orasenesc “Prof. Dr. Ioan Puscas”, cod SMIS 123664, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, in baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate de Organism Intermediar.

Obţinerea sprijinului financiar nerambursabil şi implementarea proiectului de investiţie este de o importanţa deosebită pentru toate categoriile de pacienţi ce alcătuiesc grupul ţintă.

Imbunatatirea asistentei medicale acordate prin intermediul ambulatoriului va asigura un acces sporit la serviciile de ingrijire medicala a persoanelor sarace si celor cu acces deficitar la serviciile de santate si va contribui, totodata, la promovarea incluziunii sociale a acestora si la reducerea inegalitatilor existente in ceea ce priveste serviciile de ingrijire medicala primara. Astfel atat prin tipul de investitie propusa – dotarea ambulatoriului din cadrul spitalului orasenesc – cat si prin beneficiile generate de aceasta se asigura conformitatea proiectului cu obiectivul Prioritatii de investitii 8.1, Operatiunea A – Ambulatorii.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea accesibilitatii serviciilor medicale pentru populatia Orasului Simleu Silvaniei si din zona rurala deservita, in special pentru populatia supusa riscului de saracie, prin dotarea cu echipamente medicale performante a singurului ambulatoriu public din oras.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta cresterea accesibilitatii serviciilor medicale pentru populatia Orasului Simleu Silvaniei si din zona rurala deservita, in special pentru populatia supusa riscului de saracie, prin dotarea cu echipamente medicale performante a singurului ambulatoriu public din oras.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Modernizarea ambulatoriului, din cadrul spitalului orasenesc “Prof. Dr. Ioan Puscas” prin dotarea acestuia cu echipamente medicale specifice specializarilor existente in cadrul acestuia, cu echipamente de laborator cat si cu dotari generale, toate fiind menite sa contribuie la cresterea calitatii serviciilor medicale prin reducerea timpului de realizare si cresterea gradului de acuratete a diagnosticulului.
2. Largirea gamei de servicii medicale prin introducerea de noi servicii si investigatii medicale.
3. Cresterea cu 50% a numarului de pacienti deserviti de catre ambulatoriu si laboratoarele de radiologie – imagistica si de analize medicale, pe parcursul unui an.
4. Infiintarea unei sectii de sterilizare a instrumentarului medical, la nivelul ambulatoriului

Prin proiect sa propus achiziţionarea a 280 elemente de cost (însemnand echipamente medicale de specialitate, dotări, piese de mobilier) care vor dota cele 7 cabinete şi 2 laboratoare ce fac obiectul investiţiei.

Rezultate si realizari:

Prin prezentul proiect, a fost modernizat şi laboratorul de radiologie şi imagistica medicală, precum şi laboratorul de analize medicale al aceluiaşi ambulatoriu.
1. Un numar total de 263 echipamente medicale si dotari achizitionate pentru dotarea cabinetelor de specialitate si a laboratoarelor de analize medicale si radiologie-imagistica.
2. 26 categorii de servicii/investigatii medicale medicale noi realizate la nivelul ambulatoriului si realizarea a 8 noi tipuri de analize medicale de laborator din categoria analizelor imunologice.
3. Deservirea anuala, de catre ambulatoriu, laboratorul de analize medicale si cel de ragiologie – imagistica a unui numar total de aproximativ 59.100 de pacienti.
4. O sectie de sterilizare functionala.

Data începere proiect: 11.07.2019.

Data finalizare proiect: 30.04.2022.