Maica Stareţă Marina

Această adevarată Vitorie Lipan a Sălajului, Maria Lupou, stareţa Mânăstirii „Sfânta Treime” din Bic, femeie de o tenacitate, simţ şi capacitate organizatorică de invidiat, s-a născut la 7 iunie 1947, în satul Iaz, comuna Plopiş, judeţul Sălaj. Clasele elementare le-a urmat la şcoala din satul natal, iar din vara anului 1974 a păşit pragul Mânăstirii Govora din judeţul Vâlcea. Aici şi-a continuat studiile şi s-a deprins cu viaţa monahală din care şi-a făcut un crez de viaţă şi o adevărată „religie”.

Din anul 1977 s-a mutat la Mănăstirea Prislop, de unde, cu voinţa, ambiţia şi puterea de muncă ieşite din comun, care o caracterizează, a frecventat şi absolvit cursurile liceului din localitatea Geoagiu, jud. Hunedoara. Neostoita sa dragoste faţă de sfânta religie creştină căreia i-a închinat toată viaţa şi fiinţa, au purtat-o şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, a cărei absolventă este. Data de 24 august 1994 este o piatră de hotar în viaţa sa, atunci preluînd nobila şi, în acelaşi timp, incomensurabila misiune de a ridica la Bic o mănăstire, loc de închinăciune, reculegere şi comuniune cu Atotputernicul. A fost o muncă inimaginabilă, cei care au cunoscut locaţia înainte şi o văd acum îşi pot da seama de adevărata trudă de Sisif a acestei binecuvântate femei. Exemplu de dăruire, credinţă, iubire de oameni, devotament şi pricepere, Maica Stareţă Stavrofor Marina, este cel mai elocvent exemplu că omul sfinţeşte locul, drept pentru care, comunitatea şimleuană, Primăria, Consiliul Local, ca semn al recunoaşterii şi preţuirii, i-au conferit în toamna anului 2001, onoranta calitate de Cetăţean de Onoare al oraşului Şimleu Silvaniei.