Modernizare și dotare cămin elevi – Liceul Tehnologic “Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei

decembrie 12, 2023 | Administrator

ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI a derulat, începând cu data de 14 aprilie 2020, proiectul „Modernizare și dotare cămin elevi – Liceul Tehnologic „Ioan Ossian”din Șimleu Silvaniei”.

Liceul Tehnologic „Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei a luat ființă în anul 1902, ca Școală Inferioară de Agricultură, prima de acest fel din Transilvania.

De-a lungul activității, unitatea a cunoscut mai multe denumiri, iar în cele din urmă, din 2002, poartă numele de Grupul Școlar „Ioan Ossian” – Șimleu Silvaniei, în memoria primului director, ulterior transformându-se în Liceul Tehnologic „Ioan Ossian”.

Liceul Tehnologic „Ioan Ossian“ are acreditate următoarele domenii de pregătire profesionale:

 1. Mecanică – Mecanică Auto
 2. Alimentație Publică și Turism
 3. Servicii – Economic (predare limba maghiară)
 4. Resurse Naturale și Protecția Mediului – Agricultură

Campusul școlar „Ioan Ossian“ cuprinde căminul pentru cazarea elevilor, clădirea liceului (unde se desfășoară cursurile teoretice), un alt cămin, clădirea laboratorului, cantină, sală de sport și anexe necesare desfășurării activității (seră, centrală termică, crescătorie etc).

În cadrul Liceului Tehnologic „Ioan Ossian“, din cele 2 clădiri cu destinație de cămin existente în interiorul campusului, o clădire a fost dezafectată, iar cealaltă clădire a funcționat parțial, întrucât investițiile din fonduri proprii pentru modernizare au fost limitate.

În această clădire au fost cazați 35 de elevi, dar condițiile oferite nu au fost satisfăcătoare, (după cum se poate vedea în imaginile ce urmează), acesta fiind principalul motiv pentru care numărul de elevi ce au dorit să se cazeze în cadrul căminului a fost mai redus.

În vederea asigurării continuității activității, s-a luat decizia reabilitării complete a clădirii.

Clădirea vizată nu a mai beneficiat de investiții publice prin alte programe/ fonduri în ultimii 5 ani.

DENUMIRE PROIECT: Modernizare și dotare cămin elevi – Liceul Tehnologic „Ioan Ossian“ din Șimleu Silvaniei

COD SMISS: 120397

BENEFICIAR: UAT Oraș Șimleu Silvaniei

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 8.679.108,05 lei, din care asistență financiară nerambursabilă reprezintă 8.495.604,81 lei (7.368.636,82 lei provenind din FEDR și 1.126.967,99 lei din bugetul național)

OBIECTIVE:

Scopul proiectului este “Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot parcursul vieții”, contribuind la realizarea condițiilor pentru o pregătire profesională de calitate și relevanță pentru nevoile pieței muncii, adaptate cerințelor specifice sectoarelor economice.

Asigurarea de condiții de cazare decente va permite atragerea unui număr tot mai mare de elevi din alte localități către învățământul tehnic și profesional (contribuind la creșterea ratei de participare a elevilor la învățământul profesional și tehnic), cât și la reducerea abandonului școlar.

Obiectivul specific al proiectului este reabilitarea și dotarea clădirii căminului Liceului Tehnologic „Ioan Ossian“, parte componentă a campusului școlar „Ioan Ossian“, în scopul modernizării acesteia și creșterea capacității de cazare de care dispune instituția de învătământ. În acest sens, se va reabilita clădirea căminului de elevi și se va realiza recompartimentarea camerelor (rezultând un număr total de 56 de camere), precum și dotarea completă a acestora cu mobilier nou, în vederea creșterii confortului și asigurării unor condiții optime elevilor cazați în cadrul instituției.

Reabilitarea și dotarea căminului de elevi, în suprafață totală desfășurată de 3368 mp, consta în:

 • 54 de camere de cazare pentru elevi cu 2 locuri
 • 2 camere individuale de cazare pentru elevi cu dizabilități
 • spații anexe: 23 camere de studii, 2 camere de lectură
 • 4 oficii de nivel servire masă
 • 1 spălătorie
 • 1 călcătorie
 • 1 unitate cazare pedagog
 • 2 camere pentru spațiu informatic
 • 1 cameră de relaxare
 • 3 camere curățenie
 • 1 depozit lenjerie
 • 1 atelier reparații
 • 1 cameră depozitare
 • 1 spațiu tehnic (centrală)

PARTENERI:

UAT Șimleu Silvaniei și conducerea Liceului Tehnologic „Ioan Ossian“ au răspuns provocărilor pieței prin investiții în infrastructură, cât și prin derularea de programe de formare a cadrelor didactice și de îmbunătățire a activităților practice, în colaborare cu parteneri din Uniunea Europeană.

Astfel, s-au derulat în cadrul Erasmus:

  • programul “Erasmus+ Pregătire pentru piața muncii” în parteneriat cu Liceul tehnologic nr. 1 Nușfalău și cu Liceul Tehnologic “CSERY-GOGA” Crasna (realizarea de stagii de pregătire profesională pentru elevi într-un mediu de lucru real cu dotări moderne specifice domeniilor de calificare)
  • “Biotehnologii utilizate în creșterea animalelor”, partener Z. AGR. MONTEPIANO DI DALL’ARMELLINA FAUSTO, MARENO DI PIAVE, TREVISTO, ITALY
  • Proiect “Practicanții de azi, profesioniștii de mâine ai agriculturii europene”, parteneri PRIMOHORTA Sociedade de Produtos Hortícolas, Lda – Montijo, Portugal JADIFLOR – Montijo, Portugal, ASSOCIAÇIO PARA A FORMAÇIO PROFISIONAL E DESENVOLVIMENTO DE MONTIJO-Montijo, Portugal, AVIPE-Associacao de Viticultores do Concelho de Palmela-Palmela, Portugal.

Din cauza mai multor factori actuali, s-a generat o criză de lucrători în domeniul tehnologic, astfel încât cererea pentru astfel de lucrători este foarte mare.

Astfel, asigurarea unor condiții de cazare pentru elevii din alte localități (în special pentru cei din mediu rural, atrași mai mult de acest domeniu), fără costuri/sau cu costuri extrem de mici pentru ei, ar reprezenta un catalizator suplimentar pentru acești elevi, contribuind astfel la creșterea ratei de participare a elevilor în învățământul profesional, la îmbunătățirea ratei de promovabilitate, dar și la reducerea abandonului școlar, în special în zona rurală.

REZULTATE PRECONIZATE:

Prin modernizarea și dotarea clădirii căminului, obiectiv al investiției, se vor putea amenaja spații necesare bunei desfășurări a activităților specifice funcțiunii.

Compartimentarea interioară se va schimba, propunându-se funcțiunile de bază ale căminului de elevi: windfang, cameră portar, holuri, coridoare, logii, camere de cazare cu camere de studiu și băi aferente, unitate de cazare pentru pedagog, spălătorie, călcătorie, depozit lenjerie, oficiu de nivel cu loc de luat masa, spațiu tehnic, cameră curățenie, cameră de relaxare, spatiu informatic (2 camere), săli de lectură, depozitare și atelier de reparații.

La parter se vor realiza două camere pentru persoane cu dizabilități, fiecare dotată cu grup sanitar propriu, adaptat pentru nevoile acestor persoane.

Pereții exteriori vor fi finisați cu tencuială decorativă de culoare albă, se vor monta ferestrele și uși noi cu caracteristici termoizolatoare superioare.

Pardoselile folosite la terasele exterioare și trepte de acces vor fi din gresie antiderapantă de exterior.

Spațiile interioare vor fi finisate cu zugrăveli lavabile transpirante. Pardoselile încăperilor vor fi finisate cu tarchet, parchet și gresie antiderapantă, în funcție de destinația încăperilor.

Tâmplăria interioara existentă și cea nouă va fi realizata din PVC, fiind astfel asigurat confortul termic și fonic necesar desfășurării în bune condiții a activităților.

La nivelul dotărilor, se vor achiziționa mobilier pentru camere (paturi, birou, dulap, scaune, cuier, jaluzele), mobilier și dotări specifice pentru oficii (mese, scaune etc), spălătorie (mașini de spălat) și celelalte spații anexe ( rafturi, mese de călcat cu fier de călcat, uscătoare, etc)

De rezultatele proiectului vor beneficia un număr de 110 elevi care vor putea fi cazați în cadrul căminului.

BENEFICIARII INDIRECȚI sunt:

 • locuitorii orașului, cele aproximativ 13.200 de persoane,
 • cadrele didactice din cadrul Liceului Tehnologic Ioan Ossian (peste 30 de cadre didactice), datorită reducerii abandonului școlar și al creșterii numărului de elevi înscriși în cadrul Liceului.
 • furnizorii de lucrări, servicii, furnizare de produse cu persoane juridice care vor contribui la creșterea veniturilor acestor entități, fapt ce contribuie la creșterea competitivității acestor parteneri.
 • personalul din autoritatea publică care va contribui la implementarea proiectului – având posibilitatea lucrului în echipa acestora, se vor cunoaște mai bine, se va realiza în final o coeziunie umană care va conduce la un grad ridicat de satisfacție a muncii în echipă
 • societăți comerciale din zonă, cu profil agricol și sau servicii, ce vor putea angaja tinerii absolvenți calificați și instruiți corespunzător cerințelor lor

Construcția căminului de elevi din cadrul campusului școlar a prezentat numeroase degradări datorate infiltrațiilor de apă și a lipsei intervențiilor de întreținere de-a lungul timpului.

S-au luat următoarele măsuri:

 • înlocuirea completă a învelitorii, a acoperișului și termoizolarea clădirii
 • recompartimentarea interiorului, în vederea măririi suprafețelor camerelor, cât și al asigurării grupurilor sanitare la fiecare cameră
 • schimbarea compartimentării interioare pentru realizarea funcțiunilor de bază ale căminului de elevi: windfang, camera portar, holuri, coridoare, logii, camere de cazare cu camere de studiu și băi aferente, unitate de cazare pentru pedagog, spălătorie, călcătorie, depozit lenjerie, oficiu de nivel cu loc de luat masa, spațiu tehnic, cameră curățenie, spațiu informatic, cameră de relaxare, săli de lectură, depozitare și atelier de reparații
 • amenajarea terenului din jurul clădirii, refacerea spațiilor verzi

În ceea ce privește instalațiile existente, datorită neutilizării o perioadă lungă de timp, acestea au fost degradate complet, fiind necesară refacerea completă. S-a realizat eficiență energetică, ce va conduce la consumuri specifice mici.

În vederea accesibilizării clădirii căminului pentru persoanele cu dizabilități, au fost prevăzute lucrări de realizare a unei rampe de acces (cerință obligatorie)

Suplimentar, s-au efectuat lucrări pentru amenajarea a două camere de cazare la parter și a două grupuri sanitare adaptate la nevoile speciale ale persoanelor cu deficiențe motorii. (fiecare cameră fiind prevăzută cu grup sanitar individual)

REZULTATE OBȚINUTE:

 1. S-a reabilitat clădirea căminului de elevi și s-a realizat recompartimentarea camerelor (rezultând un număr total de 56 de camere) precum și dotarea completă a acestora cu mobilier nou, în vederea creșterii confortului și asigurării unor condiții optime elevilor cazați în cadrul instituției.
 2. Creșterea capacității de cazare: s-au creat 110 locuri de cazare fata de 35 locuri inițiale (înaintea recompartimentării)

Impactul în urma implementării proiectului, este unul local, deoarece, de investiția aceasta beneficiază elevii din Orașul Șimleul Silvaniei și cei din mediul rural – sate din împrejurul orașului.

Perioada de implementare a proiectului “Modernizare și dotare cămin elevi – Liceul Tehnologic “Ioan Ossian” din Șimleu Silvaniei a fost de 3 ani și 9 luni, acest proiect fiind finalizat la data de 31 decembrie 2023.

GALERIE FOTO

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro