Obiective culturale, turistice

Nr. crt.

Denumirea

Adresa

1. Biblioteca Orășenească „Alexandru Șterca Șuluțiu” Str. 1 Decembrie 1918, nr. 14
2. Biserica greco-catolică „Sfânta Treime” Str. Nicolae Bălcescu, nr. 16/B
3. Biserica reformată Str. Salcâmului, nr. 5
4. Biserica romano-catolică Str. 1 Mai, nr. 1A
5. Biserica ortodoxă „Intrarea Maicii Domnului în Biserică” Piața Iuliu Maniu, nr. 8
6. Biserica ortodoxă „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Str. Simion Bărnuțiu
7. Biserica ortodoxă „Sfânta Cuvioasă Parascheva” Str. Demetriu Coroianu, nr. 28
8. Biserica ortodoxă „Sfântul Pantelimon” Str. George Coșbuc, nr. 29
9. Biserica de lemn Cehei Cehei, nr. 99A
10. Cetatea Báthory Str. Stefanus Báthory, nr. 1
11. Mănăstirea „Sfânta Treime” Bic Bic, nr. 23
12. Muzeul Memorial al Holocaustului din Transilvania de Nord Piața 1 Mai, nr. 1
13. Podgoria „Silvania” Str. Partizanilor, nr. 45