Proiectul de modernizare a ambulatoriului din cadrul Spitalului Orăşenesc

februarie 15, 2010 | Administrator

ambulator2Primăria oraşului Şimleu Silvaniei, a depus la ADR Nord-Vest proiectul de modernizare a ambulatoriului din cadrul Spitalului Orăşenesc, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3-„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.1.-„Reabilitarea /modernizarea echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.

În urma analizei P.T. aferent cererii de finanţare nr.: NV/19/3/3.1/259/10.07.2009, proiectul a fost acceptat urmând ca după vizita în teren din 18.02.2010 să fie semnat contractul de finanţare.

Valoarea proiectului este de 3.961.458,990, din care contribuţia autorităţii locale este de 207.971,460. Proiectul va avea ca rezultat reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu echipamente medicale moderne, precum şi înfiinţarea a trei noi servicii medicale: cabinet Oftalmologie, O.R.L., Pneumologie.