Raftul cu carte. CARTEA VIEȚII, o carte pentru mâine

februarie 23, 2023 | Administrator

Motto: „În definitiv, nu anii din viața ta sunt cei care contează, ci viața din anii tăi”.

Abraham LINCOLN (1809 -1865), președinte al Statelor Unite ale Americii

La începutul lunii lui Făurar 2023, după Praznicul ÎNTÂMPINAREA DOMNULUI, a apărut cartea „Gânduri botezate și cântecele vârstelor. Reflecții subiective despre viață și semne ale trecerii noastre prin ea”, scrisă de către profesorul șimleuan Octavian Guțu. Iată, după cartea sa de anul trecut (Gânduri nebotezate, un leac pentru singurătate), profesorul ne „întâmpină” cu acest inedit volum, al cărui titlu este deosebit de atractiv, chiar încântător. Adică, parcă ne invită să-i citim cugetările despre viață!

Cartea a apărut la Editura „Caiete Silvane” din Zalău, editor fiind domnul Daniel Săuca, și se înscrie în colecția „Scriitori sălăjeni”.  Redactor este Alexandru-Bogdan Kürti, corectura aparține Oanei-Maria Barariu-Săvuș, culegerea textului a fost făcută de Emanuil-Marius Hiriș și Dorin Ciorba, iar tehnoredactarea și coperta sunt „opera” lui Major Loránd de la „Color Print” din Zalău. Volumul a apărut cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj/Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Pe coperta a doua sunt menționate câteva date despre autor și familia sa, precum și despre activitatea profesională și extraprofesională a acestuia, iar în a treia, cele mai elocvente recunoașteri și recunoștințe. Coperta a patra „învelește” cartea cu trei paragrafe explicabile, aflate sub fotografia-medalion a profesorului Octavian Guțu,:

„… Îmi dau sens zilelor scriind. E un alt mod de a comunica măcar cu cei cărora le pasă că, încă, viețuiesc! Acesta-i noul meu fel de-a fi prezent în viața urbei șimleuane. Această carte o consider drept «cântecul vieții mele». Nu-i un «cântec de lebădă», ci unul și mai vesel, și mai trist, precum mi-a fost însăși viața. Este mai întâi, cântecul bucuriei că mi s-a dat această viață, pe care am încercat s-o onorez după puterile mele. De asemenea, opera este, poate, «cea mai frumoasă pagină în cartea vieții mele», iar prin aceasta, ea devine «o carte pentru mâine», când voi deveni o trecută amintire pentru cei care m-au prețuit așa cum am fost eu… Omul – Dascălul de Citire – Managerul – Cetățeanul Octavian Guțu”.

Cele 257 de pagini ale cărții sunt bine structurate. Începe cu „Spovedania autorului sau binețele lui pentru cititori”, printre care spune:

„Dedic această carte memoriei neuitaților mei părinți, Melania și Vasile Guțu, membrilor familiei mele, prietenilor, precum și tuturor celor care mi-au fost alături de-a lungul anilor, în semn de mulțumire și prețuire”.

Urmează prefața „O întâmpinare într-un plan literar-filologic”, bine definită de către domnul Viorel Mureșan – profesor, poet, critic literar, membru al Uniunii Scriitorilor din România, cu un final adecvat. „Cartea lui Octavian Guțu e o pildă de sănătate morală, venită dinspre un om care, aproape elegiac, ni se confesează: „… îmi dau sens zilelor scriind”.

Acest volum are șase părți deosebit de atractive, captivante prin formă și mai ales, conținut. Partea ÎNTÂIA – „O biografie în oglinzi paralele. Un veteran al școlii sălăjene, Profesorul Octavian Guțu. Omul – Profesorul – Managerul – Cetățeanul”, cuprinde 15 titluri definitorii:. 1. O profesiune de credință. De ce scriu…; 2. Fiind dascăl, am dat sens vieții mele, iar destinul mi l-am făcut mai frumos. Autoportret într-un Curriculum Vitae necenzurat, explicat și comentat. Interviu realizat de către prof. Stela Ioniță, 2019; 3. Un promotor al renașterii școlii sălăjene după 1989. Articol publicat de către ziarista și scriitoarea Ileana Petrean, 1990; 4. Ca inspector școlar am făcut politica învățământului. Interviu realizat de către scriitorul Daniel Săuca, 1997; 5. Un colocviu în direct la Sălăjeanul TV. Emisiunea „Profesorul răspunde”, 2018; 6. In honorem. Profesorul Octavian Guțu la 75 de ani. Dr. Marin Pop – șef secție la Muzeul Județean de Istorie și Artă-Zalău, 2021; 7. Un crochiu al omului de la catedră. Prof. Constantin Nicolae Pușcaș – inspector școlar 1991-1997; 8. Două portrete ale managerului. Prof. ing. Iulian Săuca – fost inspector școlar de specialitate; 9. Recunoștință în amintirile foștilor elevi. 10 elevi, în perioada 1979-2009; 10. Laudatio. Extras din discursurile unor participanți la ședința Consiliulului Local în care i s-a acordat titlul de „Cetățean de Onoare” al orașului Șimleu Silvaniei, 2019; 11. „O carte surprinzătoare”. Cronică literară a profesorului, inspectorului școlar și poetului Marcel Lucaciu la volumul „Gânduri nebotezate”, 2022; 12. „Gânduri nebotezate” – O carte pentru suflet. Opinii despre operă și autor prezentate de către profesoara Ligia Mirișan la TV Oradea, 2022; 13. Directorul liceului în oglinda succesorului său. Prof. Teodor Crișan, Breviarul 2003-2009; 14. Curriculum vitae 2009-2019Epilogul părții întâi și prologul celorlalte  părți ale volumului; 15. Postfață – Poezia „Dascălul de citire”, de către profesorul Dumitru Corbeanu.

În partea a DOUA se află „Reflecții subiective și cultură generală”, dezvăluind detaliat 40 de episoade despre „gânduri botezate și cântecele vârstelor”, fiecare cu un motto specific și comentate/explicate adecvat, întrucât sunt mult mai bogate în formă și conținut decât cele din prima carte („nebotezate”). De fapt, autorul dezvăluie și gândurile nebotezate ce nu au văzut lumina tiparului, dar cele botezate sunt majoritare, cu multiple exemple din sfera culturii, până la nivel universal. În plus, sunt multe exemple de cugetări și maxime; proverbe și zicători; idiomuri; clișee lingvistice universale. Iar cântecele vârstelor sunt „o formă lirică metaforică ce concretizează, dau nume specificului ființei umane în diferite etape ale vieții”.

În acest context, profesorul Guțu excelează prin citări, pe cât de admirabile, pe-atât de pilduitoare, din poeți, scriitori, filozofi, oameni de știință și cultură, academicieni, pictori și sculptori etc., printre care: Mihai Eminescu, Tudor Arghezi, George Bacovia, Anatole France, Ana Blandiana, Ionel Teodoreanu, Vasile Alecsandri, Nichita Stănescu, Homer, Andrei Pleșu, Adrian Păunescu, Albert Einstein, Pascal, La Bruyere, La Rochefoulcaud, Socrate, Regina Maria a României, Platon, Lucian Blaga, René Descartes, Ion Creangă, Constantin Brâncuși, Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Stephane Mallarmé, Paul Verlaine, Nicolae Manolescu, Constantin Noica, Cicero, Ion Luca Caragiale, Ienăchiță Văcărescu, Grigore Vieru, Confucius, Jean-Jacques Rousseau, Victor Hugo, Pitagora, Nicolae Labiș, Aristotel, Andrei Pleșu, Gabriel Liiceanu, Gabriel García Márquez, Goethe, Emil Cioran, Camil Petrescu, Radu Paraschivescu, André Gide, Pablo Picasso, Costache Negruzzi, Nicolae Iorga, George Călinescu, William Shakespeare, Octavian Goga, George Coșbuc, Alex. Ștefănescu, Octavian Paler, Ioan-Aurel Pop, Liviu Rebreanu, Marin Preda, Grigore Moisil, Garabet Ibrăileanu, Charles Dickens, Geo Bogza, Juvenal, Vasile Voiculescu.

Partea a TREIA are două capitole „In memoriam”. Primul capitol este dedicat foștilor directori, profesori de liceu, profesori-colegi în colectivul didactic, prieteni-oameni de neuitat: Profesorul Gheorghe Pîrvu – un om de onoare, un om onorabil; Profesorul Gheorghe Silvășan – un om bun, un om de bine; Profesorul Nicolae Dunca – o ipostază a demnității umane; Profesorul Trandafir Popeț – omul pe care l-am văzut înviind în timp ce murea; Prof. Vasile Rusu – un om care era altfel. Capitolul al doilea este rezervat unor prieteni trecuți prea devreme în lumea de veci: Dumitru Corbeanu, Alexandru Liviu Șerban și T. Tudor Topan.

Partea a PATRA reliefează „Bucuriile lecturii”. Este vorba de „note de lectură” privind „Gânduri botezate despre autori și opere citite sau ce spun eu (n. m. Octavian Guțu) despre ce-au scris ei”. Aceste impresii/note de lectură sunt sinteze ale articolelor semnate de către profesorul Guțu și publicate majoritatea în ziarul „Magazin Sălăjean”, la rubrica „Raftul cu carte”. Fiecare are un titlu ce evidențiează aspectul esențial abordat în cartea respectivă. Este vorba despre: Serenela Ghițeanu – „Cartea cu delfini. Convorbiri cu Ana Blandiana” – Cum am putut trăi până acum fără Ana Blandiana?; Mircea Cărtărescu – „Creionul de tâmplărie” – Poet este cel care vede poezia lumii; Gabriel Liiceanu – „Impudoare. Despre «eu» va fi vorba” – Gabriel Liiceanu – Dezbrăcător de suflete; Marcel Lucaciu – „Scrisori către Isolda” – Ce poate fi mai frumos?; Alexandra Florina Mănescu – „Aproape totul despre Virgil Ierunca”; Ioan T. Morar – „Fake news în Epoca de Aur. Amintiri și povestiri despre cenzura comunistă” – Cu umor despre știrile false din „Epoca de Aur”; Radu Paraschivescu – „Vitrina cu șarlatani”; Ileana Petrean-Păușan – „Doctorul Ioan Pușcaș, pentru o viață fără bisturiu. Monografie”; Andrei Pleșu – „Despre inimă și alte eseuri” – Despre prostie și feluri de proști; Ioan-Aurel Pop – „De la romani la români. Pledoarie pentru latinitate” – Locul Limbii Române între limbile lumii; Cristian Tudor Popescu – „Dumnezeu nu e mort. Interceptări. Note informative” – Pentru ce ar dori gazetarul Cristian Tudor Popescu să primească Premiul Nobel; N. Steinhardt – „Primejdia mărturisirii” – Primejdios de frumoasa mărturisire; Marin Ștefan – „Amintiri din zodia Berbecului (publicistică)” – O carte despre Șimleu și șimleuani; Alex. Ștefănescu – „Timp retrăit” – O invitație la beția de râs.

În partea a CINCEA se găsesc opinii neconvenționale, deschise despre: școală, Limba Română, prietenie, citit și binețe – apărute/publicate în ziarul „Magazin Sălăjean” – liderul presei sălăjene, sub semnătura profesorului Octavian Guțu, grupate în cinci capitole.

Școală: 1. Colegiul Național „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei a intrat în bicentenar (9 septembrie 2020); 2. Școala românească – „Cimitir al tinereții?” – dialog cu avocatul șimleuan Cristian Lazăr, actualul primar al orașului Șimleu Silvaniei (30 octombrie 2017); 3. Este elevul olimpic un incomod? (19 septembrie 2017); 4. Liceul îi face pe elevi să nu iubească literatura? (29 martie 2021); 5. De ce tac dascălii?.

Limba Română: 1. Este Limba Română dulce și frumoasă? (15 octombrie 2020); 2. Limba Română – De la elogii la degradare! (31 august 2021).

Prietenie: Despre frumusețea prieteniei spirituale și semnificația ei (19 ianuarie 2021).

Citit: Un dascăl de citire despre citit, cititor și barometrul de lectură în ziua de azi (5 octombrie 2021).

Binețe: 1. Se mai dă binețe azi în România? (18 noiembrie 2020); 2. Valorile de lângă noi sau oameni de succes. Binețele mele pentru o valoare de lângă noi: Doctorul Vasile Petru Ciobanca (articol publicat în „Monitorul de Sălaj”, 22 noiembrie 2021).

Partea a ȘASEA are etalate „Documente scrise și iconografice din arhiva personală, semne ale trecerii noastre prin viață. Dovezi de recunoaștere și recunoștință”. Se pot admira fotografiile alb-negru și color ale părinților și familiei sale în diferite momente ale vieții acestora, precum și documente care atestă recunoașterea și aprecierea activității lui Octavian Guțu, în calitate de: profesor de limba și literatura română, director de liceu și colegiu național, inspector școlar general al Sălajului, primar al orașului Șimleu Silvaniei. Sunt expuse: titluri; hotărâri; diplome de excelență, de onoare și de merit; adeverințe; scrisori de mulțumire și apreciere.

La loc de cinste se află: Diploma de recunoștință – 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, conferită de Primăria orașului Șimleu Silvaniei, în anul 2022;  Ordinul „Meritul pentru Învățământ” în grad de Comandor, conferit de către Președintele României, Ion Iliescu, în 2004; „Medalia Muncii”, conferită de Comitetul Județean de Partid Sălaj, Directorului Liceului de Filologie-Istorie „Simion Bărnuțiu” – 1984 (n. m. profesorului Octavian Guțu); Titlul de „Profesor Evidențiat”, acordat de Ministerul Educației și Învățământului, în anul 1982; Hotărârea nr. 98/26. 09. 2019 a Consiliului Local Șimleu Silvaniei, privind conferirea titlului de „Cetățean de Onoare” al orașului Șimleu Silvaniei; Diploma „20 de ani de la Victoria Revoluției Române”, acordată de Instituția Prefectului – Județul Sălaj, în semn de prețuire pentru întreaga activitate pusă în slujba Revoluției Române din Decembrie 1989 – Zalău, 22 decembrie 2009.

Cam așa „arată” această carte care abundă în articole, exemple, explicații și comentarii, iar autorul s-a învrednicit să le aranjeze cât mai bine în paginile ei. Astfel, cititorii află gândurile acestuia, de-astă dată botezate și, coroborându-le cu bogatele și obiectivele impresii și declarații ale personalităților nominalizate, precum și cu fotografiile și documentele existente, văd „portretul” autorului, adică omul, profesorul, managerul și cetățeanul Octavian Guțu. Îl felicit și, deopotrivă, îi mulțumesc pentru primirea acestei cărți, cu un autograf onorant și definitoriu! Citind-o, m-am hotărât să scriu despre ea, așa cum am făcut și cu prima carte a sa.

Este un volum de referință, chiar o veritabilă „carte de vizită”. Este, până la urmă, CARTEA VIEȚII SALE! În plus, este o carte aniversară, întrucât azi, 23 februarie 2023, Octavian Guțu a împlinit 77 de ani! Ea (cartea) încununează frumoasa vârstă a acestuia, născut în zodia Peștilor, cea cu oameni convingători, analitici și pragmatici. Iar persoanele născute în 23 februarie sunt inteligente, ingenioase și au o mare capacitate  de a se adapta la diferite situații, reacționând spontan, rapid și adecvat. Ca atare, sunt capabile să-și ofere ideile în vederea rezolvării unor situații mai puțin obișnuite cu destulă ușurință, conducând lucrurile în direcția potrivită.

Da, acesta este Octavian Guțu. De-adevăratălea! L-am cunoscut în urmă cu peste 52 de ani și, fiind colegi de breaslă la Liceul „Simion Bărnuțiu” Șimleu Silvaniei (actualul CN „Simion Bărnuțiu”), am devenit prieteni. Spre bucuria mea (cred că și a lui!), același „statut” îl avem și azi! A fost și a rămas un om „pentru oameni și alături de ei”. Un om al catedrei de limbă și literatură română, care a contribuit la formarea multor generații de elevi, cărora le-a deschis mintea și sufletul pentru viață. Trăind cu gândurile sale pentru și printre cuvinte, a militat permanent pentru calitatea învățământului șimleuan, sălăjean și național. A avut o lungă și remarcabilă activitate, permanent controlată de un spirit calm, detașat și organizat. De aceea, cred eu, a urcat treptele ierarhiei profesionale și ale instituțiilor în care a lucrat, cu pricepere și siguranță de sine, iar semnele recunoașterii valorii sale au fost pe măsură. Cei care l-au cunosacut și înțeles au avut multe de învățat de la el. Mă număr printre aceștia…

Iată, Octavian Guțu, cel cu o personalitate puternică, a călcat cu folos cărările timpului vreme de 77 de ani. De-acum, îi doresc să-și majoreze vârsta, dar și rostul pe pământul frumos al cititului și scrisului, întrucât cartea a fost și rămâne cel mai bun prieten al său. Este și rămâne un veritabil dascăl. De citire, cum îi place să zică! Dar și cu o asumare conștientă a unei resposabilități nobile: cea de a forma oameni. Iar asta a presupus pasiune, dăruire și dragoste, foarte multă dragoste, pentru că, așa cum spune poetul, „unde dragoste nu e, nimic nu e!”. Și-a „zidit” existența în cuvânt și în suflete. Pentru el, limba și literatura au constituit întotdeauna un mijloc de educare a tinerei generații. Ca atare, a militat pentru formarea și dezvoltarea vocabularului discipolilor săi prin însușirea unui limbaj cât mai corect, mai bogat, mai expresiv și mai nuanțat, condiție esențială în vederea acumulării de noi cunoștințe. De aceea l-au iubit și-l iubesc foștii săi elevi așa de mult!…

Îmi vine greu să spun despre oameni că sunt perfecți. Dar azi, când am sufletul curat, mărturisesc cu sinceritate că Octavian Guțu și-a dedicat peste 50 de ani din viață învățământului și culturii românești. Pe lângă munca de apostolat la catedră, în cea din fruntea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj (inspector școlar general) a acționat pentru înfăptuirea unui învățământ de calitate, performant și eficient, promovând fără rețineri prestigiul cadrelor didactice. Iar la nivelul actualului Colegiu Național „Simion Bărnuțiu” (director) și cel al Primăriei Șimleu Silvaniei (primar), a avut o complexă activitate, desfășurată în virtutea datoriei împlinite prin ordine, cuviință și consecvență.

După cum se vede, n-am prezentat pasaje/fragmente semnificative din paginile cărții. Am lăsat această oportunitate cititorilor, drept surpriză pozitivă și sentimentul de mulțumire personală în timpul lecturii! Cartea este „o imagine cât mai reală a ființării” lui Octavian Guțu! În paginile ei vedem parcursul său în cei 77 de ani de viață. Aflăm cum a văzut el lumea, dar și cum l-a văzut aceasta pe el!

Drept concluzie, am făcut „Rondelul profesorului Octavian Guțu”:

„Scrisul este a doua lui viață, / Limba Română fiind prima… / Și-a pus în educație mintea și inima, / Fiind mereu în față. // Prin funcțiile avute / Și-a câștigat toată stima, / Având realizări multe! / Limba română fiind prima… // A lansat două cărți pe piață, / Promovându-și gândurile în lume. / Familia ce poartă al său nume, / Este o formă socială măreață. / Scrisul este a doua lui viață!”.

Dragă Tavi, în zi aniversară, numărându-ți pașii din frumoasa existență de până acum, regăsește-te în spirit și în amintire, ca să te bucuri de tot ce ți-a oferit viața! Totuși, și de acum înainte „Raftul cu carte” va fi la vedere. Are mult spațiu pentru alte articole atrăgătoare și documentate, chiar cărți, ce vor fi scrise de către tine cu iscusință și pasiune, contribuind în continuare la promovarea culturii și artei.

Iar eu, cu prilejul împlinirii celor 77 de ani de viață (ce frumos „sună”!) dăruită realizării celor mai nobile aspirații de gând și de suflet, îți urez multă sănătate și bucurii nenumărate, alături de onorata ta familie și de toți cei dragi ție! LA MULȚI ANI!

                                                                                                                        Prof. Marin ȘTEFAN / UZPR,

                                                                                                                            Publicist, Șimleu Silvaniei