Planul Urbanistic General

Anunţ

Primarul orașului Șimleu Silvaniei anunță publicul, factorii interesați, organizații ale societății civile, asociații profesionale, reprezentanți ai mediului de afaceri despre finalizarea propunerilor preliminare ale actualizării Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism aferent pentru orașul Șimleu Silvaniei Publicul și factorii interesați de actualizarea P.U.G. – ului orașului Șimleu Silvaniei sunt invitați:

  • Să consulte documentele complete ale propunerilor actualizării P.U.G. Documentele complete se pot consulta la sediul primăriei orașului Șimleu Silvaniei – Serviciul urbanism și amenajarea teritoriului și pe site-ul instituției: www.simleusilvaniei.ro în perioada 02.04.2014 – 19.05.2014.
  • Să transmită observații referitor la acestea. Observațiile se transmit și se înregistrează la registratura Primăriei orașului Șimleu Silvaniei în perioada 03.04.2014-19.05.2014.
  • Să participe la dezbaterea publică care va avea loc în data de 19.05.2014 la ora 12:00 în sala de sedințe a Primăriei.

Primăria orașului Șimleu Silvaniei va informa publicul cu privire la rezultatele consultării prin publicarea pe site-ul oficial al instituției a observațiilor publicului asupra propunerilor de actualizare PUG și a răspunsului la acestea în termen de 10 zile de la data dezbaterii publice.