Centralizatorul nominal cu punctajele finale obtinute de catre candidatii inscrisi la concursul organizat in data de 08.11.2021 – proba scrisa si 10.11.2021 – interviul, in vederea ocuparii functiei publice de executie vacante de consilier juridic clasa I gradul profesional debutant in cadrul Biroului juridic si contencios administrativ.

noiembrie 10, 2021 | Silaghi Claudiu

Detalii suplimentare