Dar de nuntă de la stat pentru aproape 130 de cupluri

februarie 9, 2009 | Administrator

În anul 2008, 126 de cupluri din Şimleu Silvaniei, care s-au căsătorit pentru prima dată, au primit din partea autorităţilor locale sprijin financiar de 200 de euro, în timp ce în luna ianuarie 2009 au primit darul de nuntă de la stat patru familii.

“Acordarea acestui sprijin pentru tinerii căsătoriţi este motivată de nevoia de a îmbunătăţi echilibrul socio-economic al familiei. Numeroşi tineri amână cât mai mult căsătoria şi din cauza faptului că nu primesc sprijin din partea statului la constituirea familiei”

a declarat primarul oraşului Şimleu Silvaniei, Septimiu Cătălin Ţurcaş.

Sprijinul financiar la constituirea familiei se acordă pe bază de cerere însoţită de declaraţiile pe propria răspundere ale ambilor soţi potrivit cărora amândoi se află la prima căsătorie. Această cerere trebuie să fie depusă la sediul primăriei, iar stabilirea dreptului pentru acordarea sprijinului financiar se face prin dispoziţie scrisă a primarului, în termen de cinci zile de la data înregistrării cererii.

Tinerii căsătoriţi trebuie să depună cererea în 30 de zile de la data căsătoriei. “Darul de nuntă” se acordă familiei solicitante în termen de 30 de zile de la data emiterii dispoziţiei scrise a primarului, prin mandat poştal sau în cont curent personal.