Din grijă pentru părinţii noştri

februarie 17, 2009 | Administrator

ghilea-ioanProiect de servicii integrate socio-medicale pentru vârstnici dependenţi şi cu risc de dependenţă

Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei în parteneriat cu Asociaţia “Centrul de Îngrijire şi Asistenţă SILVANIA” derulează începând cu data de 2 decembrie 2008 proiectul de sprijinire a vârstnicilor de pe raza oraşului Şimleu Silvaniei şi a localităţilor aparţinătoare pentru depăşirea problemelor socio-medicale specifice vârstei acestora. Acest proiect este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului “Coeziune Economică şi Socială – PHARE 2006, Componenta Servicii Sociale.

Proiectul urmăreşte creşterea gradului de integrare a persoanelor vârstnice dependente în conformitate cu strategia naţională pentru protecţia persoanelor vâstnice prin înfiinţarea unor servicii integrate de calitate socio-medicale şi de recuperare la domiciliu şi în centru.

Vor primi gratuit servicii socio-medicale un număr de:

  • 10 de persoane vârstnice dependente fără discriminare pe criteriul apartenenţei etnice, religie, gen etc. ce vor beneficia de servicii integrate socio-medicale şi recuperare la domiciliu, respectiv.
  • 80 de persoane vârstnice dependente sau cu risc de dependenţă ce vor beneficia de asistenţă socio-medicală şi recuperare în centrul amenajat la adresa str. M. Sadoveanu nr. 23.

Personalul care va fi implicat în furnizarea de servicii se compune din: asistent social, medici, asistent medical, kinetoterapeut, îngrijitori la domiciliu.

Bugetul total al proiectului este de 138.000 Euro din care 124.200 Euro provin din finanţare Phare respectiv 13.800 Euro din contribuţia Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei.

Aceste fonduri vor asigura funcţionarea Centrului de Îngrijire, Asistenţă şi Recuperare Socio-Medicală pe durata unui an precum şi amenajarea şi dotarea unei săli de kinetoterapie şi a două cabinete de consiliere medico-socială. Se aşteaptă ca implementarea proiectului să aibă un impact pozitiv asupra beneficiarilor şi anume să contribuie la:

  • Creşterea calităţii vieţii persoanelor vârstnice;
  • Creşterea mobilităţii fizice, a siguranţei în deplasare, diminuarea riscului de accidente ca urmare a motricităţii reduse;
  • Creşterea gradului de coeziune socială la o mai bună comunicare cu persoanele vârstnice;
  • Diminuarea riscului de instituţionalizare a persoanelor vârstnice, diminuarea numărului de internări;
  • Menţinerea vârstnicilor în familie respectiv în comunitate;
  • Creşterea gradului de integrare a vârstnicilor în comunitate;
  • Prevenirea agravării gradului de dependenţă a acestora.

Detalii privind derularea proiectului pot fi obţinute la sediul Centrului, str. M. Sadoveanu nr. 23, Trestian Alexandru, tel: 0260 674 188, mobil: 0724 512 341.