Direcția Economică

Biroul financiar, contabilitate, buget și control financiar preventiv

Kun Bernadett – șef birou

Busuioc Emilia – inspector

Pintea Carmen-Monica – consilier

Lavric Simona-Adriana – consilier

e-mail: contabilitate@simleusilvaniei.ro

e-mail: directia_economica@simleusilvaniei.ro

tel. 0260-678622

 

Compartiment administrare și monitorizare unități de învățământ, control financiar și gestiune

Ianc Ramona – inspector

e-mail: contabilitate@simleusilvaniei.ro

tel. 0260-678622

 

Biroul impozite și taxe locale, impuneri, încasări, executare creanțe bugetare

Silaghi Claudiu-Cosmin – șef birou

e-mail: impozitesitaxe@simleusilvaniei.ro
e-mail: directia_economica@simleusilvaniei.ro

tel. 0260-678622

int. 118

Compartiment impuneri, încasări, control persoane fizice

Sîrca Florian – inspector

Șipoș Remus-David – consilier

e-mail: impozitesitaxe@simleusilvaniei.ro

tel. 0260-678622

 

Compartiment impuneri, încasări, control persoane juridice

Ruge Ruxandra-Emilia – consilier

Pop Dorina-Elena – consilier

e-mail: impozitesitaxe@simleusilvaniei.ro

tel. 0260-678622

 

Compartiment ghișeu unic – casierie

Ordaș Mihaela-Simona – inspector

Popa- Peșcheleu Amelia-Florina – consilier

e-mail: casierie@simleusilvaniei.ro

tel. 0260-678622