Mai aproape de oameni

decembrie 18, 2008 | Administrator

Moto: „Cuvintele care nu duc mai departe lumina lui Hristos, îngroaşă întunericul”
(Maica Tereza)

Valorile educative sunt într-o dinamică şi permanentă interrelaţie cu cele informative. De aceea, un deziderat important al unei societăţi moderne este şi segmentul educativ prin care se rezolvă promovarea idealurilor culturale şi morale ale individului format în spiritul valorilor de marcă ale umanismului, respectând diferite criterii ideologice, etice, psihologice, pedagogice şi sociologice. Apariţia proiectelor educaţionale pe această temă, menite să-i încurajeze pe elevi să devină cetăţeni activi, care să-şi aprecieze valorile inerente unui mod de viaţă democratic, este mai mult decât salutară.

mai_aproape_de_oameni_1-mÎn acest context, a fost derulat proiectul „Mai aproape de oameni”( 18-19 decembrie a.c.), promovat – în parteneriat – de elevii Şcolilor Gimnaziale „Pustă 2” ( prin profesorii: Petria Maghiar, Ramona Rad şi Ionel Mihuţ) şi „Cehei” ( prin învăţătoarea Floare Sabou şi profesoara Eva Egri), ambele instituţii de învăţământ de pe raza oraşului Şimleu Silvaniei, sub managementul monitorizat de conducerile celor două şcoli: profesoarele Alina Maria Conţiş şi Elida Sârca. Profesoara Petria Maghiar – consilier educativ, în calitate de coordonator principală al proiectului, afirma:

„Intră în responsabilitatea şcolii învăţarea unui mod de comunicare bazat pe norme şi reguli de interrelaţionare şi inserţie comunitară, reguli care pot constitui repere pentru îmbogăţirea vieţii comunităţii prin aducerea unor elemente noi de către fiecare. Încurajarea comunicării şi cooperării între elevi, între aceştia şi celelalte grupuri sociale, se realizează foarte bine acum, în preajma sărbătorilor de Crăciun şi cele ale Anului Nou, când Sfânta Sărbătoare a Naşterii Domnului Iisus Hristos ne deschide inimile şi sufletele, pentru a fi mai aproape de oameni”.

Scopul şi obiectivele proiectului au fost mai mult decât generoase, definite prin: conştientizarea convieţuirii într-un mediu natural, economic, social şi cultural divers, capabil să acorde şanse egale de împlinire a tuturor; creşterea numărului de beneficiari ai educaţiei continue; sensibilizarea elevilor faţă de semenii vârstnici; promovarea ofertelor educaţionale; asumarea de roluri şi responsabilităţi pentru întărirea parteneriatelor educaţionale prin dialog şi schimb de idei.Toate acestea au vizat elevii şi părinţii acestora, cadrele didactice şi membrii Căminului de Bătrâni din Crasna. Proiectul a prins viaţă prin activităţile concrete organizate şi desfăşurate, printre care: mediatizarea activităţilor în rândul elevilor şi al părinţilor; masă rotundă „mai aproape de oameni”; colectări de produse alimentare; repetiţii la colinde; vizita la Căminul de Bătrâni din Crasna şi serbarea Pomului de Crăciun, în cadrul celor două şcoli.

mai_aproape_de_oameni_2De remarcat că, cei 18 elevi şi cadrele didactice s-au deplasat la Crasna cu maşini familiale, oferind bătrânilor pachete cu produse alimentare, dulciuri, sucuri şi fructe, în valoare de aproape 1.200 de lei noi. Bucuria locatarilor căminului a fost întregită de un concert de colinde al oaspeţilor, prin care toţi cei 60 de bătrâni au fost încântaţi şi sensibilizaţi, simţindu-se „mai aproape de oameni”!

Profesoara Petria Maghiar, colegele domniei sale, asigură continuarea acestui proiect şi cu prilejul altor sărbători creştine din viaţa oamenilor de pe aceste frumoase meleaguri sălăjene.