Prof. Marin ȘTEFAN

S-a născut la 1 aprilie 1945, în comuna Rîmești-Beica (acum Șușani), județul Vâlcea, nu prea departe de Drăgășani. A absolvit Liceul „Vasile Roaită” din Râmnicu Vâlcea, secția cu program special de educație fizică și sport, și este licențiat al Institutului de Educație Fizică și Sport din București. Are gradul didactic I, cu media 10, este antrenor calificat de atletism și arbitru republican de handbal și de volei. A venit în orașul Șimleu Silvaniei în anul 1963 și a profesat la: Școala Tehnică Veterinară (actualul Liceu Tehnologic „Ioan Ossian”), Școala Generală nr. 1, Școala Specială și Liceul Teoretic „Simion Bărnuțiu” (actualul CN „Simion Bărnuțiu”. În anii 1966-1967 a avut funcția de instructor sportiv la Consiliul Raional al Uniunii de Cultură Fizică și Sport, regiunea Crișana, când echipa de volei masculin „Cooperatorul” a promovat în Divizia Națională „B”. Între anii 1972-1990 a fost președinte al Consiliului Orășenesc pentru Educație Fizică și Sport Șimleu Silvaniei, când echipa de volei „Silvania”, promovată în Divizia Națională „A” în anul 1978, a câștigat Cupa Balcanică (anul 1983), iar echipele de fotbal Măgura, Viitorul Gloria, Izomat, Mobila-Armătura și Mobila au activat în Divizia Naționață „C”. În acea perioadă a avut un important aport la dezvoltarea bazelor sportive din oraș. Între anii 1990-2009 a fost profesor titular la Școala Gimnazială „Silvania”, de unde s-a pensionat. În procesul instructiv-educativ din întreaga sa carieră didactică, a transformat întreaga activitate de educație într-un act de creație, făcut cu multă dragoste și pricepere, respectându-și cu onoare statutul de om al școlii. Cu mulți dintre elevii săi a obținut rezultate foarte bune la diferite competiții și concursuri sportive, la toate nivelurile. La rândul său a fost un bun sportiv, campion orășenesc, raional, regional, județean și național la mai multe probe sportive. A înființat, fiind și președinte: Asociația Sportivă Școlară „Viitorul”, Cercul de Rebus „ANAGRAMA” și Clubul Olimpic „GAUDEAMUS”.

De asemenea, a îndeplinit multe funcții didactice, printre care: membru al grupului de lucru pentru elaborarea programelor școlare de educație fizică la clasele I-VIII din cadrul Ministerului Educației, Cercetării și Inovării, profesor metodist și formator al Inspectoratului Școlar Sălaj, responsabil al Cercului Pedagogic al profesorilor de educație fizică și sport din Centrul Metodic Șimleu, președinte al Comisiei Județene de Șah Școlar Sălaj, președinte al Comisiei de Educație și Cultură Olimpică a Academiei Olimpice Române-filiala Sălaj. Drept recunoaștere și apreciere a activității sale, printre altele, deține: titlul de „Profesor Evidențiat”, distincțiile: „Merite deosebite în activitatea sportivă”, „Cercurile Olimpice”, „Meritul Sportiv Sălăjean”, placheta omagială „Respect pentru Șimleu”, precum și numeroase diplome de excelență și de onoare, de aniversare și omagiale, scrisori de mulțumire, din partea unor foruri locale, județene și naționale. Se regăsește în paginile Dicționarelor Biobibliografice „Oameni de seamă ai Sălajului” (volumul II, 2006) și „Sălaj – Oameni și Opere” (2011 și 2017). Este membru fondator al Fundației Istorice „Iuliu Maniu” și membru de onoare al Asociației Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” și a fost prezent la emisiuni televizate, pe teme educative, cultural-artistice și sportive. A scris „Retrospectiva sportului șimleuan”, este coautor la diferite volume și prezent în mai multe volume colective.

Profesorul Marin Ștefan este membru al Asociației Jurnaliștilor Sălăjeni și al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România și timp de peste 50 de ani a avut și are o frumoasă și bogată activitate publicistică în peste 35 de publicații locale, județene și naționale.

Primăria și Consiliul Local Șimleu Silvaniei i-au conferit în anul 2018 titlul de Cetățean de Onoare al orașului Șimleu Silvaniei „pentru activitatea jurnalistică, implicarea în activități culturale și sportive și promovarea în presă a orașului Șimleu Silvaniei”.