Reabilitarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei

aprilie 22, 2011 | Administrator

ambulatorModernizarea ambulatoriului din cadrul Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei a început în urma semnării contractului de finanţare nr.800/07.07.2010 între Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest şi Unitatea Administrtiv -Teritorială Oraşul Şimleu Silvaniei.

Proiectul, finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională, se desfăşoară în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 3: „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul de intervenţie 3.1. „Reabilitarea/ modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate”.  Valoarea totală a proiectului este de 3. 961.458,99 lei.

Obiectivul general al proiectului este să contribuie la îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de servicii medicale pentru populaţia oraşului Şimleu Silvaniei şi a celor 15 unităţi administrativ teritoriale arondate acestuia. Creşterea calităţii infrastructurii se va realiza prin reabilitarea, modernizarea Corpului D al clădirii Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei, acest corp asigurând funcţiunile pentru Ambulatoriul de specialitate precum şi recompartimentarea acestuia pentru înfiinţarea de noi servicii medicale. Astfel, până la sfârşitul proiectului vom avea o unitate medicală modernizată.

Reabilitarea ambulatoriului presupune următoarele lucrări: înlocuirea ferestrelor existente cu ferestre termoizolante, refacerea pardoselilor, tencuielilor interioare precum şi a finisajelor (zugraveli şi vopsitorii), refacerea placajelor şi pardoselilor din grupurile sanitare, placarea pereţilor cu faianţă şi refacerea pardoselilor cu gresie antiderapantă, refacerea integrală a instalaţiei electrice, înlocuirea învelitorii, realizarea şi dotarea corespunzătoare a grupurilor sanitare, realizarea tencuielilor exterioare cu tencuială decorativă, refacerea trotuarelor de protecţie din jur, drumul de acces, trotuarele spre ambulatoriu, precum şi scările principale de acces în clădire. Lucrările de construcţii sunt în derulare, pâna în prezent fiind realizate în proporţie de 60%.

În perioada următoare se va derula achiziţia pentru dotarea ambulatoriului cu echipament şi mobilier medical.

Primarul oraşului Şimleu Silvaniei, ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş, managerul acestui proiect, a declarat:

„Prin realizarea lucrărilor de modernizare şi echipare propuse, estimăm o creştere în anii următori a numărului consultaţiilor cu aproximativ 20%, numărul mediu de consultaţii depăşind 50.000 pe an. Această adresabilitate ridicată justifică pe deplin dotarea corespunzătoare şi modernizarea ambulatoriului de specialitate, pentru ca pacienţii să beneficieze de condiții moderne şi servicii medicale de calitate, corespunzătoare normelor europene”.