Reabilitarea cetăţii Bathory

ianuarie 26, 2010 | Administrator

Zilele acestea la Primăria oraşului Şimleu Silvaniei, a avut loc o întâlnire de lucru organizată de către Domnul primar, ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş cu specialiştii în domeniul reabilitării cetăţii Bathory .

Întâlnire este urmarea faptului că, la finele anului trecut, în luna decembrie, Primăria a scos la licitaţie proiectul de reabilitare a cetăţii feudale din oraşul de sub Măgura Şimleului.

Întâlnirea s-a bucurat de prezenţa domnului prof. univ. Dr. Szabo Balint cu o echipă de patru specialişti şi a unui grup de experţi din partea Muzeului Judeţean, în frunte cu directorul acestei unităţi, dr. Alexandru Matei, din partea Primăriei fiiind prezenţi domnul primar, domnul viceprimar şi directorul Centrului Cultural.

Întâlnirea s-a dovedit a fi deosebit de utilă şi fructuoasă, s-au discutat probleme legate de reabilitarea ştiinţifică şi în regim de urgenţă a cetăţii, punerea ei în circuitul turistic, amenajarea muzeului oraşului – atât de mult dorit de şimleuani – în clădirea de partimoniu „Leul”, în care a înfiinţat gospodăria comunală.

Promptitudinea cu care aceşti factori de execuţie şi de specialitate au răspuns chemării autorităţii locale, profesionalismul, viziunea lor îmbinată cu optica noastră, ne conferă certitudinea că în sfârşit s-a găsit calea de a trece din faza de discuţii şi expectativă la cea de acţiune concretă. S-a convenit asupra funcţionalităţii , asupra mobilării şi compartimentării muzeului, amenajarea sa pe criterii ştiinţifice şi s-au detaliat toate problemele la faţa locului, pe teren sau în viitoarele spaţii ale muzeului.

Primarul oraşului, domnul ing. Septimiu Cătălin Ţurcaş, aduce pe acestă cale cele mai calde mulţumiri tuturor factorilor implicaţi, pentru operativitatea cu care au răspuns, în mod special conducerii şi reprezentanţilor Muzeului Judeţean pentru competența şi preţioasa contribuţie adusă la elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie în ceea ce priveşte partea de muzeu.