Serviciul Urbanism

Biroul urbanism și amenajarea teritoriului

Pisek Bianca – arhitect-şef

e-mail: urbanism@simleusilvaniei.ro

tel. 0260-678622

 

Biroul patrimoniu, administrarea domeniului public și privat

Muller Simona Anca – consilier

e-mail: patrimoniu@simleusilvaniei.ro

tel. 0260-678622

 

Compartiment mediu și utilități publice

Rusu Florin Vasile – consilier

tel. 0260-678622