Șimleuanii sunt ajutați să-și achite datoriile la bugetul local

aprilie 21, 2015 | Administrator

Consiliul Local al orașului Șimleu Silvaniei a emis o hotărâre adresată contribuabililor persoane fizice care încă nu și-au plătit datoriile către bugetul local, menită să-i scutească de la plata penalităților sau să le reducă cuantumul acesteia, celor care vor achita, la zi, sumele restante.

Hotărârea prevede ca aceștia să fie scutiți de la plata majorărilor de întârziere datorate până la 31.12.2014, dacă își achită integral – până la data depunerii cererii de scutire – sumele restante la data 31.12.2014, debitele scadente și majorările de întârziere aferente anului în curs, inclusiv amenzile.

În cazul în care datoria restantă este constituită numai din majorări de întârziere neplătite, se aplică o reducere de 75% a majorărilor, dacă contribuabilii vor achita – până la data depunerii cererii de scutire – 25% din majorările de întârziere restante, debitele scadente și majorările de întârziere aferente anului în curs, inclusiv amenzile.În conformitate cu prevederile HCL nr.24/26.03.2015, pentru a beneficia de aceste facilități, cei interesați trebuie să depună o cerere de acordare a înlesnirilor la plată (anexa 1) la Direcţia Economică, Compartimentul Impozite şi Taxe Locale a Primăriei oraşului Şimleu Silvaniei, până la 15.08.2015, pentru datoriile achitate integral până la 31.07.2015.

Foto: Paul Gabriel Pasztor

Articol preluat din Sălajul Pur și Simplu
Autor: Ioana Gale