Anunturi organizare concursuri

ANUNT NR. 4852: UAT orasul Şimleu Silvaniei organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad debutant, COMPARTIMENT IMPUNERI, ÎNCASĂRI, CONTROL PERSOANE JURIDICE

ANUNT NR. 4853: UAT orasul Şimleu Silvaniei organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de POLIȚIST LOCAL, clasa III, grad profesional asistent, SERVICIU POLIȚIA LOCALĂ

ANUNT NR. 2326: UAT orasul Şimleu Silvaniei organizează concurs pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de auditor clasa I gradul profesional superior, la Compartimentul Audit public intern

ANUNT NR. 2142: UAT orasul Şimleu Silvaniei organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier juridic, clasa I, grad asistent, BIROU JURIDIC ŞI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

ANUNT NR. 1546: UAT orasul Şimleu Silvaniei organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad asistent, BIROUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

ANUNT NR. 20556: UAT orasul Simleu Silvaniei organizeaza concurs pentru ocuparea functiei publice specifice de executie vacante de consilier clasa I gradul profesional debutant la Compartimentul Proceduri administrative, managemnent intern al documentelor si informatica din cadrul Biroului Juridic si contencios administrativ.

ANUNȚ nr. 17456: UAT oraşul Şimleu Silvaniei organizează concurs pentru ocuparea funcției publice specifice de execuție vacante de auditor clasa I gradul profesional superior, la Compartimentul Audit public intern

ANUNȚ nr. 17457: UAT oraşul Şimleu Silvaniei organizează concurs pentru ocuparea funcției publice specifice de conducere vacante de șef birou, Birou investiții, programe publice, managementul proiectelor

ANUNȚ nr. 18668: UAT oraşul Şimleu Silvaniei organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad principal, COMPARTIMENT INVESTIŢII, LUCRĂRII PUBLICE, DRUMURI, RECEPTII

ANUNȚ nr. 17457: UAT oraşul Şimleu Silvaniei organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Inspector, clasa I, grad debutant, COMPARTIMENT MONITORIZARE IMPLEMENTARE

ANUNȚ nr. 20263: UAT oraşul Şimleu Silvaniei organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad asistent, COMPARTIMENT INSPECTIA IN CONSTRUCTII

ANUNȚ nr. 20264: UAT oraşul Şimleu Silvaniei organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de Consilier, clasa I, grad asistent, BIROU MONITORIZARE INVESTITII PUBLICE