Anul 2023

Proces verbal etapa II privind rezultatele finale ale evaluării propunerilor de programe / proiecte depuse pentru perioada de finanțare nerambursabilă An 2023, conf. Legii nr.350/2005 și H.C.L nr. 33/2023

ANUNȚ DE PARTICIPARE etapa II privind sesiunea de selecție pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice în baza L.350/2005 a asociațiilor/fundațiilor cu activitate în domeniul sportului respectiv culte.

Proces verbal de reevaluare a cererii de finanțare 9276/2023 depus in baza L. 350/2005 și H.C.L. nr. 33/2023

Proces verbal privind rezultatele finale ale evaluării propunerilor de programe / proiecte depuse pentru perioada de finanțare nerambursabilă An 2023, conf. Legii nr.350/2005 și H.C.L nr. 33/2023

ANUNȚ DE PARTICIPARE etapa I privind sesiunea de selecție pentru finanțarea nerambursabilă din fonduri publice în baza L.350/2005 a asociațiilor/fundațiilor cu activitate în domeniul sportului respectiv culte.

Informaţii privind finanţările nerambursabile

Programul anual

Regulament 2023

Formulare editabile raportari:

Anexa 4_Formular pentru raportari intermediare si finale financiar

Anexa 4_Formular pentru raportari intermediare si finale

Anexa 7 _Adresa inaintare raport

Anexa 1_Formular cerere rambursare

Anexa 2_Formular raport activitate

Anexa 3_Formular buget

Anexa 5_Formular Cerere de plata

Cheltuieli eligibile

Formulare editabile solicitare finantare:

Anexa 2

Anexa 3_Bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa 5_Declaratia de impartialitate

Anexa 8 _ Curriculum vitae

Anexa 1 _ Formular de cerere de finantare

Opis verificare