INTOCMIRE PUZ PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI HALE PENTRU DEPOZITARE MATERIALE RECICLABILE

octombrie 9, 2018 | Administrator

Denumirea lucrarii: INTOCMIRE PUZ PENTRU INTRODUCERE IN INTRAVILAN IN VEDEREA CONSTRUIRII UNEI HALE PENTRU DEPOZITARE MATERIALE RECICLABILE
Beneficiari: POP ADRIAN-DOMITIAN si sotia POP MONICA-ELENA, Localitatea Pusta, nr. 82, oras Simleu Silvaniei, jud. Salaj
Proiectant: S.C. BIA.CZ.URB S.R.L., B-dul M. Viteazul, nr. 16/O1/5, 450025, ZALĂU, jud. SĂLAJ, Tel: 0747112340, CUI: 37717161/08.06.2017, Proiect Nr. 893/2018
Amplasamentul lucrarii: Sat Cehei extravilan, strada DJ 108F, nr. FN, oraa Simleu Silvaniei, jud. Salaj

Anunt public ziar initiere

Raport etapa initiere PUZ

Anunt public ziar

MEMORIU GENERAL AFERENT PUZ

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AFERENT PUZ

U01 INCADRAREA IN ZONA

U02 SITUATIA EXISTENTA

U03 REGLEMENTARI URBANISTICE

U04 ECHIPARE EDILITARA

Proces verbal sedinta publică

Raport de informare si consultare public