Schimbare de destinație din zonă industrială în zonă pentru locuințe colective max. P+3 și schimbare destinație clădire existentă din sediu social P+3 în clădire pentru locuințe, în localitatea Șimleu Silvaniei

decembrie 11, 2020 | Administrator

Primăria Orașului Șimleu Silvaniei anunță elaborarea a unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ): ,,Schimbare de destinație din zonă industrială în zonă pentru locuințe colective max. P+3 și schimbare destinație clădire existentă din sediu social P+3 în clădire pentru locuințe, în localitatea Șimleu Silvaniei”, amplasat în intravilan loc. Șimleu Silvaniei, str. Castanilor, nr. 2,  jud. Sălaj, terenuri proprietate SC Consilva SA, înscrise în CF. nr.  55353, 55354, 55355 ȘIMLEU SILVANIEI în suprafață totală de 12.792,00 m².

Inițiator/beneficiar PUZ: SC CONSILVA S.A. cu sediul în Șimleu Silvaniei, str. Castanilor, nr.2,  jud. Sălaj, telefon 0745 393 139.

ANUNȚ PUBLIC INTOCMIRE PUZ

MEMORIU GENERAL AFERENT PUZ

U01 INCADRAREA IN ZONA

U02 SITUATIA EXISTENTA

U03 REGLEMENTARI URBANISTICE

U04 ECHIPARE EDILITARA

U05 PROPRIETATEA ASUPRA TERENURILOR