Hotărâri emise de Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR.92 din 29.12.2009 de aprobare a contribuţiei Oraşului Şimleu Silvaniei la realizarea proiectului cu titlul „Modernizarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Orăşenesc Şimleu Silvaniei”
HOTĂRÂREA NR.91 din 16.12.2009 privind rectificarea bugetului local pe anul 2009
HOTĂRÂREA NR.90 din 16.12.2009 privind înregistrarea în domeniul public al oraşului a unor reţele de alimentare cu apă şi de canalizare finanţate din bugetul local şi concesionarea prin atribuirea directă a acestora în favoarea Companiei de Apă Someş SA Cluj-Napoca
HOTĂRÂREA NR.89 din 16.12.2009 privind înregistrarea în domeniul public al oraşului a unor reţele de alimentare cu apă realizate prin proiectul finanţat prin SAMTID : “Reabilitare sistem de alimentare cu apă în localităţile urbane din Bazinul Hidrografic Someş-Tisa, judeţul Sălaj – oraşul Şimleu Silvaniei” şi concesionarea directă a acestora în favoarea Companiei de Apă Someş SA Cluj-Napoca
HOTĂRÂREA NR.88 din 26.11.2009 privind rectificarea bugetului local şi al bugetului activităţilor autofinanţate pe anul 2009
HOTĂRÂREA NR.87 din 26.11.2009 privind avizul favorabil al Consiliului Local cu privire la utilizarea fondului rezultat din sumele încasate, corespunzătoare cotei de dezvoltare de către operatorul serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, SC Compania de Apă Someş SA Cluj-Napoca
HOTĂRÂREA NR.86 din 26.11.2009 privind propunerea de atribuire în proprietate, prin Ordinul Prefectului Judeţului Sălaj, a unui teren aferent locuinţei, în baza prevederilor art. 36 din Legea nr.18/1991, republicată, în favoarea numiţilor : Pop Ana, Pop Nicolae, Pop Mircea, Tolea Ana, Tulbure Lucia şi Pop Mariana
HOTĂRÂREA NR.85 din 26.11.2009 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui BENŢE DOMIŢIAN şi validarea mandatului de consilier local al d-lui ISPAS ALIN-MIHAEL
HOTĂRÂREA NR.83 din 30.10.2009 privind aprobarea utilizării Fondului de rulment pe anul 2009
ANEXA nr.3 TABLOUL CUPRINZÂND NIVELURILE DE PORNIRE A LICITAŢIILOR PUBLICE ORGANIZATE PENTRU ÎNCHIRIEREA/CONCESIONAREA TERENURILOR ŞI SPAŢIILOR CE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC ŞI PRIVAT AL ORAŞULUI ŞIMLEU SILVANIEI APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2010
1 2 3 11 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2017 - 2020 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016