Hotărâri emise de Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR.96 - Anexa la HCL nr.96 din 30.12.2014
HOTĂRÂREA NR.96 din 30.12.2014 privind aprobarea Nomenclatorului Arhivistic al documentelor create de structurile aparatului de specialitate al primarului oraşului Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR.95 - Anexa 3 la HCL nr.95 din 30.12.2014
HOTĂRÂREA NR.95 - Anexa 2 la HCL nr.95 din 30.12.2014
HOTĂRÂREA NR.95 - Anexa 1 la HCL nr.95 din 30.12.2014
HOTĂRÂREA NR.95 din 30.12.2014 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2015
HOTĂRÂREA NR.94 din 30.12.2014 privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
HOTĂRÂREA NR.93 din 30.12.2014 privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului oraşului Şimleu Silvaniei, precum şi al serviciilor şi instituţiilor publice din subordinea Consiliului Local, ca urmare a promovării în grad profesional a unor funcționari publici și a personalului contractual
HOTĂRÂREA NR.92 din 30.12.2014 privind acordul Consiliului Local cu privire la schimbarea categoriei de folosință a unei suprafețe de teren cu destinație forestieră din categoria ”pădure” în categoria ”drum forestier”
HOTĂRÂREA NR.91 din 08.12.2014 privind înregistrarea în domeniul public al oraşului a unei staţii de pompare apă potabilă şi concesionarea prin atribuirea directă a acesteia în favoarea SC Compania de Apă Someş SA Cluj-Napoca
1 2 3 10 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2017 - 2020 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016