Hotărâri emise de Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
Anexa la HCL nr.73/2013 - REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A COMISIEI PENTRU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI DIN ORAȘUL ȘIMLEU SILVANIEI
HOTĂRÂREA NR.73 din 19.12.2013 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comisiei pentru Siguranța Circulației din Orașul Șimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR.72 din 19.12.2013 privind aprobarea cuantumului chiriei pe anul 2014 datorată de SC SALUBRIS SA SLATINA, operatorul serviciului public de salubrizare din oraşul Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR.71 din 19.12.2013 privind promovarea în grad profesional a personalului contractual din cadrul Bibliotecii Orăşeneşti “Alexandru Sterca-Şuluţiu” din subordinea Centrului Cultural Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR.70 din 19.12.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2014
HOTĂRÂREA NR.69 din 19.12.2013 privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al oraşului Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR.68 din 19.12.2013 privind rectificarea bugetului local și a bugetului instituțiilor și a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013
HOTĂRÂREA NR.67 din 06.12.2013 pentru avizarea proiectului privind reorganizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar din oraşul Şimleu Silvaniei pentru anul şcolar 2014-2015
HOTĂRÂREA NR.66 din 06.12.2013 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe o perioadă de 3 luni
HOTĂRÂREA NR.65 din 20.11.2013 privind acordarea dreptului de uz şi servitute asupra unui teren în favoarea SC Filiala de Distribuţie a Energiei Electrice “Electrica Distribuţie Transilvania Nord” SA, SDEE Zalău, în vederea executării lucrărilor extindere LES 0,4 KV
1 2 3 10 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2017 - 2020 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016