Hotărâri emise de Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
Anexa nr.1 la HCL 89 - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2011 cu finantare integrala de la Bugetul local
HOTĂRÂREA NR.89 din 28.12.2011 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011
HOTĂRÂREA NR.88 din 21.12.2011 privind aprobarea propunerilor de atribuire de denumiri unor străzi din oraşul Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR.87 din 21.12.2011 privind acceptarea donaţiei unor terenuri în domeniul public al Oraşului Şimleu Silvaniei oferite în vederea realizării unei străzi (drum public)
HOTĂRÂREA NR.86 din 21.12.2011 privind aprobarea Programului multianual pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din oraşul Şimleu Silvaniei conform Legii nr.153/2011
Anexa nr. 1 La HCL 85 - Lista obiectivelor de investitii pe anul 2011 cu finantare integrala de la Bugetul local
HOTĂRÂREA NR.85 din 21.12.2011 privind rectificarea bugetului local pe anul 2011, precum şi a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011
HOTĂRÂREA NR.84 din 30.11.2011 privind înregistrarea în domeniul public al oraşului a unei staţii de pompare apă potabilă şi concesionarea prin atribuirea directă a acesteia în favoarea Companiei de Apă Someş SA Cluj- Napoca
HOTĂRÂREA NR.83 din 30.11.2011 privind însuşirea Protocoalelor de predare-primire de la Compania Naţională de Investiţii "C.N.I." SA a imobilului „Casa de cultură”, a terenului şi dotărilor aferente ca urmare a finalizării lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Casei de Cultură a oraşului Şimleu Silvaniei”
ANEXA la HCL nr.82/30.11.2011 - DATELE DE IDENTIFICARE A TERENULUI PE CARE ESTE AMPLASAT DEPOZITUL DE DEŞEURI URBANE DIN ORAŞUL ŞIMLEU SILVANIEI, JUDEŢUL SĂLAJ
1 2 3 11 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2017 - 2020 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016