Hotărâri emise de Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei

Data Adăugării Titlul Hotărârii de Consiliu Local Descărcare
HOTĂRÂREA NR.92 din 20.12.2012 privind promovarea în grad profesional a personalului contractual din cadrul Bibliotecii Orăşeneşti “Alexandru Sterca-Şuluţiu” din subordinea Centrului Cultural Şimleu Silvaniei
HOTĂRÂREA NR.91 din 20.12.2012 privind aprobarea cuantumului chiriei pe anul 2013 datorat de SC SALUBRIS SA SLATINA, operatorul serviciului public de salubrizare din oraşul Şimleu Silvaniei
ANEXA nr.3 - TABLOUL CUPRINZÂND NIVELURILE DE PORNIRE A LICITATIILOR PUBLICE ORGANIZATE PENTRU ÎNCHIRIEREACONCESIUNEA TERENURILOR SI SPAŢIILOR CE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL ORAŞULUI ŞIMLEU SILVANIEI APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013
ANEXA nr.2 - TABLOUL CUPRINZÂND TAXELE SPECIALE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013
ANEXA nr.1 - TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2013
HOTĂRÂREA NR.90 din 20.12.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, altor taxe asimilate acestora, taxelor speciale, precum şi a tarifelor şi chiriilor pentru administrarea bunurilor ce aparţin domeniului public şi privat al oraşului Şimleu Silvaniei pentru anul fiscal 2013
HOTĂRÂREA nr.89 din 20.12.2012 privind rectificarea bugetului local pe anul 2012, precum şi a bugetului instituţiilor şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2012
HOTĂRÂREA NR. 88 din 28.11.2012 privind aprobarea taxei de reabilitare termică pentru recuperarea unor sume avansate din bugetul local pentru asigurarea cotei de contribuţie proprie a proprietarilor blocurilor: P3, P5, P7, P9, P11, P13, P15 în cadrul Programului Local Multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din oraşul Şimleu Silvaniei, derulat în temeiul OUG nr.18/2009
HOTĂRÂREA NR. 87 din 28.11.2012 privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafaţă de 5800 mp în vederea extinderii cimitirului din strada Alexandru Aciu (fostă strada Horea)
HOTĂRÂREA NR. 86 din 28.11.2012 privind aprobarea unei taxe locale
1 2 3 13 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2017 - 2020 Vezi Arhiva Hotararilor de Consiliu Local Simleu Silvaniei din perioada 2008 - 2016